Wetsvoorstel 35300-XVI - 17 september 2019
Indieners: Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Brief regering
Amendement
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Amendement
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)