Wetsvoorstel 35300-XVI - 17 september 2019
Indieners: Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Brief regering
Amendement
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Amendement
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)