Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

19699 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
27 december 2017 - 4 april 2018
Onderwijs aan vluchtelingenkinderen
Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
21 december 2017 - 28 maart 2018
Het bericht ‘Zorg over groei geweld door verwarde mensen in Rotterdam’
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Chris van Dam (CDA)
Grapperhaus
29 november 2017 - 20 maart 2018
Het bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroom
Frank Wassenberg (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
30 november 2017 - 19 maart 2018
De begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018
André Bosman (VVD)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Alle
29 december 2017 - 16 januari 2018
Het bericht “Regio zet druk op werk Twentekanalen”
Remco Dijkstra (VVD), Han ten Broeke (VVD)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
29 december 2017 - 26 januari 2018
Incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps in Rotterdam
Kirsten van den Hul (PvdA)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
29 december 2017 - 26 januari 2018
Incidenten tijdens de ontgroening bij het studentencorps voor vrouwen in Utrecht, UVSV
Kirsten van den Hul (PvdA)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
29 december 2017 - 26 januari 2018
Het opinie-artikel ‘Wordt het niet tijd om Nederland iets ruimer te zien dan de Randstad? Kabinet, ik bied u Zuid Limburg’
Attje Kuiken (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
28 december 2017 - 24 januari 2018
Verlagen van administratieve lasten en overhead bij woningcorporaties
Erik Ronnes (CDA), Daniel Koerhuis (VVD)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
28 december 2017 - 14 februari 2018
Doorstroming en drukte bij maatschappelijke opvang
Nine Kooiman (SP), Sandra Beckerman (SP)
de Jonge
28 december 2017 - 5 februari 2018
Het oppotten van geld door schoolbesturen
Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
28 december 2017 - 5 februari 2018
Het bericht ‘Kinderen klunziger’
Rudmer Heerema (VVD)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
28 december 2017 - 17 januari 2018
Kosten van NAM die betaald worden door EBN
Agnes Mulder (CDA)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
28 december 2017 - 9 februari 2018
Het bericht 'Lage straf door trage rechtsgang'
Arno Rutte (VVD), Foort van Oosten (VVD)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Grapperhaus
28 december 2017 - 5 februari 2018
Het bindend studieadvies
Zihni Özdil (GL)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
28 december 2017
Het bericht dat de NAM de omvang van de noodzakelijke woningversterking veel te laag inschat
Alexander Kops (PVV)
Minister van Economische Zaken en Klimaat
28 december 2017 - 29 januari 2018
Het bericht dat Nederlanders langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning moeten staan doordat statushouders en buitenlandse arbeidskrachten en studenten voorrang krijgen
Sietse Fritsma (PVV), Machiel de Graaf (PVV), Harm Beertema (PVV), Alexander Kops (PVV)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
28 december 2017 - 23 januari 2018
Het bericht dat klimaatmaatregelen de burgers klauwen met geld gaan kosten
Alexander Kops (PVV)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
28 december 2017 - 26 januari 2018
De berichten dat begrotingen aan universiteitsraden worden voorgelegd zonder goede verantwoording van besteding studievoorschotsmiddelen
Frank Futselaar (SP)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
28 december 2017 - 1 februari 2018
Het stemgedrag van Nederland in de Verenigde Naties
Martijn van Helvert (CDA), Joël Voordewind (CU)
Halbe Zijlstra (minister buitenlandse zaken) (VVD)
28 december 2017 - 23 januari 2018
De kosten van een lege buizen- en laadpaalnorm
Daniel Koerhuis (VVD)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
27 december 2017 - 2 februari 2018
De voortgang van het kledingconvenant en het tekortschieten van de verbeterplannen van kledingbedrijven
Joël Voordewind (CU)
Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
27 december 2017 - 6 februari 2018
Sweatshop Schiphol
Bart van Kent (SP), Cem Laçin (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
27 december 2017 - 15 februari 2018
Het bericht dat Nederlandse infrastructuren onvoldoende zijn gedimensioneerd op het transport van zwaar militair materiaal
Hanke Bruins Slot (CDA)
van Nieuwenhuizen Wijbenga , Th.B. Bijleveld-Schouten