Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

21532 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
21 september 2018 - 17 oktober 2018
De vestiging van een fabriek voor bio kerosine
Mustafa Amhaouch (CDA)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
17 juli 2018 - 17 oktober 2018
Het recht zich te vergissen
Monica den Boer (D66)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
27 september 2018 - 17 oktober 2018
De berichten ‘Frankrijk wil tolvignet voor vrachtwagens’ en ‘Franse minister wil tolvignet voor buitenlandse vrachtwagens’
Remco Dijkstra (VVD)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
4 oktober 2018 - 17 oktober 2018
Het bericht dat de MammaPrint niet vergoed wordt
Lilianne Ploumen (PvdA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)

Alle
18 oktober 2018
Het bericht ‘Langer 100 km/u op A32 bij Heerenveen’
Remco Dijkstra (VVD), Aukje de Vries (VVD)
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
18 oktober 2018
Begeleiding van pleegouders
Lisa Westerveld (GL)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
18 oktober 2018
De berichten over een gevonden leeuwenwelp in Tienhoven
Frank Wassenberg (PvdD)
Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten
18 oktober 2018
Het bericht ‘Rutte in gesprek met Alibaba over Europees distributiecentrum’
Suzanne Kröger (GL), Tom van der Lee (GL)
Minister-President, de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Rutte in gesprek met Alibaba
18 oktober 2018
Het stimuleren van economische sectoren rond de Waddenzee
Laura Bromet (GL), Tom van der Lee (GL)
Minister van Economische Zaken en Klimaat
18 oktober 2018
Het bericht ‘Examenlek nieuwkomers via besloten netwerken’
Machiel de Graaf (PVV)
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
18 oktober 2018
Het bericht dat de experimentele klas voor hoogbegaafde leerlingen in Leiden (LIVE) in haar voortbestaan wordt bedreigd
Rudmer Heerema (VVD)
Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
18 oktober 2018
De aftakeling van vakantieparken
Foort van Oosten (VVD), Albert van den Bosch (VVD)
Ministers van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 oktober 2018
Gesjoemel met energielabels en energie-indexen
Smeulders , Henk Nijboer (PvdA)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 oktober 2018
Het bericht ‘Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties’
Tom van der Lee (GL), Smeulders
Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 oktober 2018
De uitzending van Radar over online kindermarketing
Renkema , Lisa Westerveld (GL)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de uitzending van Radar
18 oktober 2018
Het bericht dat een hogere productie per koe goed voor economie, milieu en klimaat zou zijn
Tjeerd de Groot (D66)
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
18 oktober 2018
De toename van synthetische drugscriminaliteit
Kees van der Staaij (SGP)
Minister van Justitie en Veiligheid
18 oktober 2018
De met perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) enperfluoroctaanzuur (PFOA) verontreinigde grond bij Schiphol
Suzanne Kröger (GL)
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
18 oktober 2018
De gevolgen van de WOZ-waarde in het huurpuntenstelsel en de verhuurderheffing
Sandra Beckerman (SP)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 oktober 2018
Het bericht ‘Digitalisering van stroomnet loopt gevaar’
Tom van der Lee (GL), Smeulders
Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17 oktober 2018
Verschillen in schooladviezen tussen inkomensgroepen
Lisa Westerveld (GL), Kirsten van den Hul (PvdA)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
17 oktober 2018
Het bericht dat het betalen van artsen/onderzoekers door de farmaceutische industrie kennelijk een lucratief marketinginstrument is
Lilianne Ploumen (PvdA)
Minister voor Medische Zorg
17 oktober 2018
Het bericht ‘Amsterdamse school ruilt Paasontbijt voor Suikerfeest’
Rudmer Heerema (VVD), Bente Becker (VVD)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
17 oktober 2018
Het gebruik van ruimtevaart voor het verkrijgen van data over onder andere ammoniak
Laura Bromet (GL)
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het gebruik van ruimtevaart voor het verkrijgen van data