Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

19353 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
1 juni 2017 - 16 augustus 2017
Het bericht dat België radicalen op zee gaat opsporen
Machiel de Graaf (PVV), Gabriëlle Popken (PVV)
Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Stef Blok (minister zonder portefeuille , minister veiligheid en justitie) (VVD)
14 juni 2017 - 16 augustus 2017
Nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
29 juni 2017 - 16 augustus 2017
Een toename van meldingen over verwarde huurders
Sandra Beckerman (SP)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
7 juli 2017 - 16 augustus 2017
De filmrollen van de geheime dienst die mogelijk betrekking hebben op de affaire Sanders
Ronald van Raak (SP)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Alle
4 augustus 2017
De brandbrieven van de centrale ondernemingsraad Dienst Justitiële Inrichtingen aan de directie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Michiel van Nispen (SP)
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
4 augustus 2017
De verdrievoudiging van de gaswinning bij Wapse.
Sandra Beckerman (SP)
Minister van Economische Zaken
3 augustus 2017
Het bericht ‘bezuiniging ouderenzorg nutteloos’
Fleur Agema (PVV), Karen Gerbrands (PVV)
Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport
3 augustus 2017
Het bericht dat de brandweer bijna geen bevelvoerders meer heeft
Ronald van Raak (SP)
Minister van Veiligheid en Justitie
3 augustus 2017
De gevaarlijke stof fipronil in eieren en de rol van de NVWA.
Frank Futselaar (SP)
Staatssecretaris van Economische Zaken
3 augustus 2017
De incidenten bij Shell-Pernis
Frank Futselaar (SP), Cem Laçin (SP)
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
3 augustus 2017
Een bezoek van diplomaten aan de Evin-gevangenis in Teheran
Raymond de Roon (PVV)
Minister van Buitenlandse Zaken
3 augustus 2017
De situatie in Venezuela
Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Minister van Buitenlandse Zaken
3 augustus 2017
Risico’s voor willekeurige arrestaties in Turkije
Han ten Broeke (VVD)
Minister van Buitenlandse Zaken
3 augustus 2017
De inbeslagname door Israël van een door Nederland gesubsidieerd zonne-energieproject in het Palestijnse dorp Jubbet adh Dhib
Isabelle Diks (GL), Bram van Ojik (GL)
Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
3 augustus 2017
Het bericht dat de zaadkwaliteit van de westerse man keldert door gebruik van hormoon verstorende stoffen
Nine Kooiman (SP)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2 augustus 2017
Het bericht ‘bevel rechter leidt niet tot snelle hulp jongere’
Madeleine van Toorenburg (CDA), René Peters (CDA)
Minister van Veiligheid en Justitie
2 augustus 2017
De ontruiming van Fort Oranje
Sandra Beckerman (SP)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2 augustus 2017
Het sluiten van studiecentra van de Open Universiteit
Frank Futselaar (SP)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2 augustus 2017
Angst op werkvloer van Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Jessica van Eijs (D66)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2 augustus 2017
De arrestatie van een Nederlander in Turkije
Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Minister van Buitenlandse Zaken
2 augustus 2017
Het bericht ‘Nederlander vast na kritiek op Erdogan’
Pieter Omtzigt (CDA), Raymond Knops (CDA)
Minister van Buitenlandse Zaken
2 augustus 2017
Gendergelijkheid in vergoedingen en salarissen bij de publieke omroep
Sjoerd Sjoerdsma (D66), Jan Paternotte (D66)
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
1 augustus 2017
Het bericht " 'Engeland neemt paspoort van 150 Syriëgangers af: 'Britse nationaliteit is geen absoluut recht' "
Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Minister van Veiligheid en Justitie
1 augustus 2017
Het bericht '112 bij ramp? In de wacht' naar aanleiding van het onderzoek naar de stroomstoring in Amsterdam op 17 januari 2017
Jan Paternotte (D66), Ingrid van Engelshoven (D66)
Ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken