Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

22870 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
18 januari 2019 - 14 februari 2019
Het bezoek van de topman van Air France-KLM
Lammert van Raan (PvdD)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
3 december 2018 - 14 februari 2019
Het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
14 december 2018 - 14 februari 2019
Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken
Lilianne Ploumen (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
8 januari 2019 - 13 februari 2019
Het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon omdat het net volstroomt’
Matthijs Sienot (D66)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)

Alle
30 januari 2019
Het bericht dat de Egyptische ambassade het Couperushuis in Den Haag in verval laat
Sven Koopmans (VVD), Thierry Aartsen (VVD)
Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken
30 januari 2019
Nieuwe misstanden in het Gevangenisziekenhuis te Scheveningen
Michiel van Nispen (SP)
Minister voor Rechtsbescherming
30 januari 2019
De verlopen vergunning voor medisch noodtransport vanaf Sint Eustatius
Nevin Özütok (GL)
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
30 januari 2019
Vaak geen passende jeugdzorg
Rens Raemakers (D66)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
30 januari 2019
Het bericht dat een te snelle keus voor mbo dreigt
Peter Kwint (SP)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 januari 2019
Het fenomeen breast ironing
Kathalijne Buitenweg (GL)
Minister van Justitie en Veiligheid
30 januari 2019
Het bericht ‘Te snelle keus mbo dreigt door beperkte plekken’
Anne Kuik (CDA)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 januari 2019
De toestand in Justitieel Medisch Centrum Scheveningen
Kathalijne Buitenweg (GL)
Minister voor Rechtsbescherming
29 januari 2019
Het bericht ‘Dimence werkt met Skype-psychiater in India: geniaal of gek?’
Maarten Hijink (SP)
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
29 januari 2019
Peperdure zesweekse schoolreizen van vierduizend euro
Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
29 januari 2019
Het bericht dat een in Nederland veroordeelde pedofiel kon emigreren naar Kenia en zich daar jarenlang kon vergrijpen aan minderjarige meisjes
Michiel van Nispen (SP)
Minister van Justitie en Veiligheid
29 januari 2019
Het bericht 'Taskforce drugsbestrijding wil legitimatieplicht voor afzender postpakket'
Chris van Dam (CDA)
Minister van Justitie en Veiligheid
29 januari 2019
De presentatie van het Rocky Mountain Institute m.b.t. luchtvaartemissies tijdens het WEF in Davos met het onderliggende rapport en het “Milieurapport over de Europese Luchtvaart 2019” van EEA, EASA en EuroControl
Suzanne Kröger (GL)
Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de presentatie van het Rocky Mountain Institute (RMI) met betrekking tot luchtvaartemissies tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos met het onderliggende rapport en het milieurapport
29 januari 2019 - 12 februari 2019
Het bericht ‘Nijmeegse huisarts Hanneke: zorg te duur voor minima, levensgevaarlijk’
Maarten Hijink (SP)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
29 januari 2019
Het voorstel op Sint Maarten om het geld voor wederopbouw te gebruiken voor de bouw van een heel duur nieuw parlement
Ronald van Raak (SP)
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
28 januari 2019
Het bericht over legitimatieplicht voor verzenders van postpakketten
William Moorlag (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht
28 januari 2019 - 13 februari 2019
Het bericht ‘Ziekenhuis Bronovo dicht door tekort aan personeel’
Lilianne Ploumen (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
28 januari 2019
Het bericht ‘Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje’
Peter Kwint (SP), Sandra Beckerman (SP)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
28 januari 2019
De berichten ‘Robotisering noopt tot snelle omscholing’ en ‘Werkgevers zitten te springen om praktisch personeel’
Dennis Wiersma (VVD)
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
28 januari 2019
Het artikel ‘Lijst van haatincidenten tegen moskeeën’
Farid Azarkan (DENK)
Minister van Justitie en Veiligheid