Zoeken


De nadelige gevolgen voor kloosterlingen, indien de kostendelersnorm ook voor AOW wordt ingevoerd
Vragen van de leden PieterHeerma, Omtzigt en Van Helvert (allen CDA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nadelige gevolgen voor kloosterlingen, indien de kostendelersnorm ook voor AOW wordt ingevoerd (ingezonden 10 april 2015). ...

De signalen dat de verplichting van DigiD met SMS notificatie tot problemen leidt
Vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de signalen dat de verplichting van DigiD met SMS notificatie tot problemen leidt (ingezonden 10 april 2015). ...

Het bericht “Teveel oude kijkers? Programma weg”
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Teveel oude kijkers? ...

De toekomst van leerlingen die het praktijkonderwijs succesvol hebben doorlopen
Vragen van de leden Siderius en Karabulut (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toekomst van leerlingen die het praktijkonderwijs succesvol hebben doorlopen (ingezonden 10 april 2015). ...

Het verrichten van gerechtelijke sectie bij zelfmoord
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het verrichten van gerechtelijke sectie bij zelfmoord (ingezonden 10 april 2015). ...

De NIP-test
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de NIP-test (ingezonden 10 april 2015). ...

Europese informatie-uitwisseling over visaverlening aan haatpredikers
Vragen van het lid Van ’t Wout (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Europese informatie-uitwisseling over visaverlening aan haatpredikers (ingezonden 10 april 2015). ...

De spoorovergangen in Deurne en de noodzaak om in ieder geval de Binderendreef aan te pakken
Vragen van het lid De Boer (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de spoorovergangen in Deurne en de noodzaak om in ieder geval de Binderendreef aan te pakken (ingezonden 10 april 2015). ...

De Nederlandse implementatiewijze van de Vogel- en Habitatrichtlijn
Vragen van het lid RudmerHeerema (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de Nederlandse implementatiewijze van de Vogel- en Habitatrichtlijn (ingezonden 10 april 2015). ...

De plannen van de NPO
Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de plannen van de NPO (ingezonden 10 april 2015). ...

Het inwerkingtreden van de negende tranche van de Crisis- en herstelwet in Groningen
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu over het inwerkingtreden van de negende tranche van de Crisis- en herstelwet in Groningen (ingezonden 10 april 2015). ...

Het voorlopige akkoord omtrent het Iraanse nucleaire programma
Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het voorlopige akkoord omtrent het Iraanse nucleaire programma (ingezonden 10 april 2015). ...

Het nucleair akkoord met Iran
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Servaes (PvdA), Van der Staaij (SGP), Sjoerdsma (D66) en De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het nucleair akkoord met Iran (ingezonden 10 april 2015). ...

Het bericht dat vrijwilligers ingezet worden in gezinnen die een maatregel opgelegd hebben gekregen van de kinderrechter
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat vrijwilligers ingezet worden in gezinnen die een maatregel opgelegd hebben gekregen van de kinderrechter (ingezonden 10 april 2015). ...

Vertraging bij de aanleg van een centraal beveiligingssysteem op Schiphol
Vragen van de leden Mei LiVos en Leenders (beiden PvdA) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over vertraging bij de aanleg van een centraal beveiligingssysteem op Schiphol (ingezonden 13 april 2015). ...

De inzet van casemanagers binnen de zorg
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inzet van casemanagers binnen de zorg (ingezonden 13 april 2015). ...

De aanwezigheid van asbestdeeltjes in de openbare ruimte
Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de aanwezigheid van asbestdeeltjes in de openbare ruimte (ingezonden 13 april 2015). ...

De toegang van Nederlanders in het buitenland tot DigiD
Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de toegang van Nederlanders in het buitenland tot DigiD (ingezonden 13 april 2015). ...

De onderzoeken naar de MH17
Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Sjoerdsma (D66) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu over de onderzoeken naar de MH17 (ingezonden 14 april 2015). ...

Het bericht dat er drie ultraorthodoxe sjeiks uit België in Utrecht komen spreken
Vragen van de leden Karabulut en Van Raak (beiden SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat er drie ultraorthodoxe sjeiks uit België in Utrecht komen spreken (ingezonden 13 april 2015). ...