Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

53062 resultaten

Het bericht dat de Duitse regering bij alle officiële gelegenheden vegetarisch zal eten
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Minister-President over het bericht dat de Duitse regering bij alle officiële gelegenheden vegetarisch zal eten (ingezonden 16 augustus 2018). ...

De storing in het communicatiesysteem van Luchtverkeersleiding Nederland
Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de storing in het communicatiesysteem van Luchtverkeersleiding Nederland (ingezonden 16 augustus 2018). ...

Het bericht dat de Europese Unie een plan heeft opgesteld voor infrastructuur tussen Gaza en Judea-Samaria, zonder Israël en de Palestijnse Autoriteit hierbij te betrekken of hiervan op de hoogte te stellen
Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Europese Unie een plan heeft opgesteld voor infrastructuur tussen Gaza en Judea-Samaria, zonder Israël en de Palestijnse Autoriteit hierbij te betrekken of hiervan op de hoogte te stellen (ingezonden 16 augustus 2018). ...

De culturele invulling van handelsmissies
Vragen van de leden Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de culturele invulling van handelsmissies (ingezonden 16 augustus 2018). ...

Het bericht dat nog maar 10 tot 15% van de consumentenprijs bij de aardappelproducent terechtkomt
Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat nog maar 10 tot 15% van de consumentenprijs bij de aardappelproducent terechtkomt (ingezonden 16 augustus 2018). ...

Oliebedrijf Odfjell, die de rekening voor de olieramp in de Rotterdamse haven wil doorschuiven naar de Nederlandse belastingbetaler
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over oliebedrijf Odfjell, die de rekening voor de olieramp in de Rotterdamse haven wil doorschuiven naar de Nederlandse belastingbetaler (ingezonden 16 augustus 2018). ...

Het bericht ‘Gemiddelde prijs studentenkamer voor het eerst boven de 400 euro’
Vragen van de leden Smeulders en Özdil (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over het bericht «Gemiddelde prijs studentenkamer voor het eerst boven de 400 euro» (ingezonden 16 augustus 2018). ...

Het bericht dat het afschaffen van de dividendbelasting nog meer gaat kosten dan eerder werd aangenomen
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat het afschaffen van de dividendbelasting nog meer gaat kosten dan eerder werd aangenomen (ingezonden 16 augustus 2018). ...

Het bericht dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) opnieuw privégegevens lekt
Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) opnieuw privégegevens lekt (ingezonden 16 augustus 2018). ...

Het bericht 'Tientallen criminelen krijgen uitkering ondanks openstaande celstraf'
Vragen van de leden De Jong, Helder en Markuszower (allen PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht «Tientallen criminelen krijgen uitkering ondanks openstaande celstraf» (ingezonden 16 augustus 2018). ...

Het bericht dat consultant Aon in België goedkeuring heeft gekregen voor een eigen regelkader voor pensioenfondsen
Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat consultant Aon in België goedkeuring heeft gekregen voor een eigen regelkader voor pensioenfondsen (ingezonden 16 augustus 2018). ...

Het bericht ‘Salafisten op sleutelposities'
Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Salafisten op sleutelposities» (ingezonden 16 augustus 2018). ...

Onnodig confronterende vragen op evaluatieformulieren voor ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB)
Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Van Toorenburg (CDA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over onnodig confronterende vragen op evaluatieformulieren voor ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) (ingezonden 17 augustus 2018). ...

Het bericht ‘Voor de vierde keer in deze eeuw komt het droogte-crisisteam in actie’
Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Voor de vierde keer in deze eeuw komt het droogte-crisisteam in actie» (ingezonden 17 augustus 2018). ...

De zaak van VDL-RUAG Shelters B.V. tegen de Staat der Nederlanden
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Defensie over de zaak van VDL-RUAG Shelters B.V. tegen de Staat der Nederlanden (ingezonden 17 augustus 2018). ...

Het bericht dat gevangenispersoneel alarm slaat over een plan om gevangenen veel meer zelf te laten regelen via tablets
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat gevangenispersoneel alarm slaat over een plan om gevangenen veel meer zelf te laten regelen via tablets (ingezonden 17 augustus 2018). ...

Het bericht ‘Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster’
Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster» (ingezonden 17 augustus 2018). ...

Het bericht ‘Aantal duikteams brandweer in 15 jaar gehalveerd’
Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Aantal duikteams brandweer in 15 jaar gehalveerd» (ingezonden 17 augustus 2018). ...

Groningse basisschoolleraren die hun leerlingen vaker onderschatten dan hun collega’s in rest van Nederland
Vragen van de leden Van den Hul en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over Groningse basisschoolleraren die hun leerlingen vaker onderschatten dan hun collega’s in rest van Nederland (ingezonden 17 augustus 2018). ...

Het bericht ‘Nieuwe baas Amsterdamse brandweer wilde machocultuur aanpakken. Hij kreeg oorlog’
Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Nieuwe baas Amsterdamse brandweer wilde machocultuur aanpakken. ...