Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

54802 resultaten

Motie Karabulut over een onderzoek naar bijstandsfraude (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Motie; Motie Karabulut over een onderzoek naar bijstandsfraude Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 4 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, om een onderzoek te verrichten naar de oorzaken, de omvang en de effecten van bijstandsfraude, waarbij tevens de kosten, de baten en de inzet van gemeenten bij de opsporing van bijstandsfraude in kaart worden gebracht, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Jong/ Van den Besselaar over bijstand voor immigranten (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Motie; Motie De Jong/ Van den Besselaar over bijstand voor immigranten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN DE JONG EN VAN DEN BESSELAAR Voorgesteld 4 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat immigranten pas nadat deze tien jaar in Nederland hebben gewoond en gewerkt en geen strafbare feiten hebben gepleegd, aanspraak kunnen doen op de bijstand, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Jong/ Van den Besselaar over onderzoek naar bijstandsfraude door niet-westerse allochtonen (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Motie; Motie De Jong/ Van den Besselaar over onderzoek naar bijstandsfraude door niet-westerse allochtonen Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN DE JONG EN VAN DEN BESSELAAR Voorgesteld 4 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vorig jaar voor in totaal 10 mln. aan verzwegen vermogen van bijstandsgebruikers, zoals huizen, in het buitenland is aangetroffen; overwegende dat er 403 onderzoeken zijn uitgevoerd naar bezit van mensen met een bijstandsuitkering en daarbij in 163 gevallen daadwerkelijk niet toegestaan vermogen in het buitenland is aangetroffen; constaterende dat de regering ondanks het feit dat er bij dit onderzoek voor circa 40% aan fraude is geconstateerd, geen aanleiding ziet om nader onderzoek te starten naar uitkeringsfraude door niet-westerse allochtonen met bezit van onroerend goed in het buitenland; verzoekt de regering, per direct een grondig onderzoek te starten naar bijstandsfraude door niet-westerse allochtonen waarbij sprake is van het overtreden van de vermogenstoets in de WWB, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Jong/ Van den Besselaar over een vermogenstoets bij aanvraag van een bijstandsuitkering (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Motie; Motie De Jong/ Van den Besselaar over een vermogenstoets bij aanvraag van een bijstandsuitkering Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN DE JONG EN VAN DEN BESSELAAR Voorgesteld 4 juli 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat te allen tijde een vermogenstoets zal worden uitgevoerd naar alle bezit in binnen- en buitenland bij aanvraag van een bijstanduitkering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Karabulut over het introduceren van een staffel (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Amendement; Amendement van het lid Karabulut over het introduceren van een staffel Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 4 juli 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 14a als volgt gewijzigd: 1. ...

Toezeggingen en beantwoording nog openstaande vragen inzake Wetsvoorstel 'aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving' (33207) (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Brief regering; Toezeggingen en beantwoording nog openstaande vragen inzake Wetsvoorstel 'aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving' (33207) Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2012 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel «aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving» (de fraudewet) (Handelingen II 2011/12, nr. 101, behandeling Sanctiebeleid SZW-wetgeving) heb ik uw Kamer toegezegd haar te informeren over de inhoud van de voorgenomen algemene maatregel van bestuur (AMvB) behorende bij dit wetsvoorstel. ...

Amendement van de leden Klaver en Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 9 over het introduceren van een evaluatiebepaling (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Amendement; Amendement van de leden Klaver en Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 9 over het introduceren van een evaluatiebepaling Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KLAVER EN ORTEGA-MARTIJN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91 Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In hoofdstuk VI wordt na artikel XXV een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXVa EVALUATIE Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Amendement van het lid Klaver over het introduceren van een evaluatiebepaling (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Amendement; Amendement van het lid Klaver over het introduceren van een evaluatiebepaling Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In hoofdstuk VI wordt na artikel XXV een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXVa EVALUATIE Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Amendement van het lid Sterk over vervallen van plicht tot buiten werking stelling van de beslagvrije voet in de bijstand (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Amendement; Amendement van het lid Sterk over vervallen van plicht tot buiten werking stelling van de beslagvrije voet in de bijstand Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID STERK Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In hoofdstuk III, artikel XIV, wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: aA In artikel 8, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van onderdeel h een onderdeel ingevoegd, luidende: i. de uitoefening van de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 60b. ...

Amendement van het lid Klaver c.s. ter vervanging van nr. 10 over het introduceren van een evaluatiebepaling (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Amendement; Amendement van het lid Klaver c.s. ter vervanging van nr. 10 over het introduceren van een evaluatiebepaling Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Amendement van het lid Sterk c.s. ter vervanging van nr. 12 over vervallen van plicht tot buiten werking stelling van de beslagvrije voet in de bijstand (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Amendement; Amendement van het lid Sterk c.s. ter vervanging van nr. 12 over vervallen van plicht tot buiten werking stelling van de beslagvrije voet in de bijstand Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID STERK C.S. ...

Amendement van het lid Karabulut over het te allen tijde respecteren van de beslagvrije voet (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Amendement; Amendement van het lid Karabulut over het te allen tijde respecteren van de beslagvrije voet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In hoofdstuk I, artikel I, vervalt onderdeel D. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 januari 2012 en het nader rapport d.d. 16 maart 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelenheid, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nota van wijziging (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 juni 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 juni 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Aan het in artikel I, onderdeel D, opgenomen artikel 14h, wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 juni 2012 1. ...

Verslag (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 juni 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Voorstel van wet (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33207)
Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz. ...