Zoeken


Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

59541 resultaten

Terugvordering van Wet Werk en Bijstand (WWB) budgetten door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vragen van de leden Koşer Kaya en Van der Ham (beiden D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over terugvordering van Wet werk en bijstand (WWB)budgetten door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ingezonden 2 november 2010). ...

Doorgifte van seriennummers van navigatiesystemen na diefstal
Vragen van het lid Çörüz (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over doorgifte van serienummers van navigatiesystemen na diefstal (ingezonden 2 november 2010). ...

Het bericht dat kamernood op een gezamenlijke manier wordt aangepakt
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat kamernood op een gezamenlijke manier wordt aangepakt door middel van een nationaal akkoord (ingezonden 2 november 2010). ...

Bouwregelgeving brandveiligheid voor parkeergarages en andere grote bouwwerken
Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over bouwregelgeving brandveiligheid voor parkeergarages en andere grote bouwwerken (ingezonden 2 november 2010). ...

Over het onttrekken van rechten aan de Europese emissiehandelsysteem met als doel deze te vernietigen
Vragen van het lid Koopmans (CDA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het onttrekken van rechten aan het Europese emissiehandelssysteem met als doel deze te vernietigen (ingezonden 2 november 2010). ...

De door China aangekondigde verlaging van de export van zeldzame aardmetalen
Vragen van de leden Schaart en Nicolaï (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de door China aangekondigde verlaging van de export van zeldzame aardmetalen (ingezonden 2 november 2010). ...

Het door werkgevers onterecht gedeeltelijk ziekmelden van werknemers die terugkeren van ziekteverzuim
Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het door werkgevers onterecht gedeeltelijk ziekmelden van werknemers die terugkeren van ziekteverzuim (ingezonden 2 november 2010). ...

De uitspraak van de Turkse regering dat Turken in Nederland niet hoeven in te burgeren
Vragen van de leden Van Klaveren en Fritsma (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitspraak van de Turkse regering dat Turken in Nederland niet hoeven in te burgeren (ingezonden 2 november 2010). ...

Ontpoldering van de Hedwigepolder
Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over ontpoldering van de Hedwigepolder (ingezonden 2 november 2010). ...

De BKR-registratie en privacy
Vragen van de leden Van der Steur en Hennis-Plasschaert (beiden VVD) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Financiën over de BKR-registratie en privacy (ingezonden 2 november 2010). ...

Een mogelijke ziekenhuisfusie in Oost-Groningen
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een mogelijke ziekenhuisfusie in Oost-Groningen (ingezonden 2 november 2010). ...

Over bijstorten in de pensioenpolis
Vragen van de leden Omtzigt en van Hijum (beiden CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bijstorten in de pensioenpolis (ingezonden 2 november 2010). ...

Over gevechten in Uruzgan in september en oktober 2007
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Defensie over gevechten in Uruzgan in september en oktober 2007 (ingezonden 2 november 2010). ...

De problemen rondom de screening van ministers op Curaçao en het ontslag van het hoofd van de veiligheidsdienst
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de problemen rondom de screening van ministers op Curaçao en het ontslag van het hoofd van de veiligheidsdienst (ingezonden 2 november 2010). ...

Het dreigement van de NMa aan samenwerkende thuiszorgorganisaties
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het dreigement van de NMa aan samenwerkende thuiszorgorganisaties (ingezonden 2 november 2010). ...

Over gemeenten die vanwege rijksbezuinigingen het mes zetten in de collectieve zorgverzekering voor mensen met lage inkomens
Vragen van de leden Karabulut en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gemeenten die vanwege rijksbezuinigingen het mes zetten in de collectieve zorgverzekering voor mensen met lage inkomens. ...

Over een promotioneel kansspel: "Heel Nederland pint en wint"
Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een promotioneel kansspel: «Heel Nederland pint en wint» (ingezonden 2 november 2010). ...

De toegankelijkheid van privacygevoelige informatie voor derden, waaronder particuliere recherchebureaus
Vragen van de leden Kuiken en Recourt (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de toegankelijkheid van privacygevoelige informatie voor derden, waaronder particuliere recherchebureaus (ingezonden 2 november 2010). ...

Het rapport van de Inspectie voor Sanctietoepassing over vreemdelingenbewaring
Vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het rapport van de Inspectie voor Sanctietoepassing over vreemdelingenbewaring (ingezonden 3 november 2010). ...

Het WRR-rapport "Happy Landings, het biometrisch paspoort als black box"
Vragen van het lid Heijnen (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het WRR-rapport «Happy Landings, het biometrisch paspoort als black box» (ingezonden 3 november 2010). ...