Zoeken


De gevolgen van de uitspraak van het College van de Rechten van de Mens dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie als uitkering van functioneel leeftijdsontslag stopt op 65 jaar terwijl de AOW-leeftijd hoger is geworden
Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Ministers van Defensie en voor Wonen en Rijksdienst over de gevolgen van de uitspraak van het College van de Rechten van de Mens dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie als uitkering van functioneel leeftijdsontslag stopt op 65 jaar terwijl de AOW-leeftijd hoger is geworden (ingezonden 19 december 2014). ...

Het bericht ‘Zorgbestuurder vangt twee ton voor maand werk’
Vragen van de leden Kerstens en Tanamal (beiden PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zorgbestuurder vangt twee ton voor maand werk» (ingezonden 19 december 2014). ...

Het artikel ‘culturele topinstellingen worstelen met regels bij aantrekken van talent van buiten EU’
Vragen van de leden Van Weyenberg en Bergkamp (beiden D66) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel «culturele topinstellingen worstelen met regels bij aantrekken van talent van buiten EU» (ingezonden 19 december 2014). ...

De medewerking van het kabinet aan het plan om de werkloosheid in Twente aan te pakken
Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Schouten (CU), Siderius (SP) en Yücel (PvdA) aan de Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over medewerking van het kabinet aan het plan om de werkloosheid in Twente aan te pakken (ingezonden 19 december 2014). ...

De vergoeding van niet-gecontracteerde zorg in academische ziekenhuizen
Vragen van de leden Ellemeet (GroenLinks) en Bruins Slot (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg in academische ziekenhuizen (ingezonden 19 december 2014). ...

Een gevaarlijke crimineel die vervroegd is vrijgelaten en ook nog zak geld heeft gekregen
Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een gevaarlijke crimineel die vervroegd is vrijgelaten en ook nog zak geld heeft gekregen (ingezonden 19 december 2014). ...

De positie van identiteitsgebonden zorgcentra met een landelijke functie
Vragen van de leden Leijten (SP) en Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de positie van identiteitsgebonden zorgcentra met een landelijke functie (ingezonden 19 december 2014). ...

Het instortingsgevaar van balkons en galerijen
Vragen van de leden Bashir en Smaling (beiden SP) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het instortingsgevaar van balkons en galerijen (ingezonden 19 december 2014). ...

De veronderstellingen van het Centraal Planbureau (CPB)
Vragen van de leden Merkies en Gesthuizen (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken over de veronderstellingen van het Centraal Planbureau (CPB) (ingezonden 19 december 2014). ...

Eerste deelnemer aan de “Meesterbeurs”
Vragen van de leden Ulenbelt en Karabulut (beiden SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over eerste deelnemer aan de «Meesterbeurs» (ingezonden 19 december 2014). ...

Het bericht ‘Polderjihadisten ‘oer-Nederlands’
Vragen van het lid Segers (ChristenUnie) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Polderjihadisten oer-Nederlands» (ingezonden 19 december 2014). ...

Gevaarlijke situaties in wooncomplexen in beheer bij VVE’s
Vragen van het lid Albert deVries (PvdA) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over gevaarlijke situaties in wooncomplexen in beheer bij VVE’s (ingezonden 19 december 2014). ...

Het bericht dat de Duitse ministerraad heeft ingestemd met het tolplan
Vragen van het lid Visser (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de Duitse ministerraad heeft ingestemd met het tolplan (ingezonden 19 december 2014). ...

Het bericht dat het aantal daklozen stijgt
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het aantal daklozen stijgt (ingezonden 19 december 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het aantal daklozen stijgt (ingezonden 19 december 2014) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het aantal daklozen tussen 2010 en 2013 met tien procent is gestegen? ...

Uraniumspeculatie bij Urenco
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over uraniumspeculatie bij Urenco (ingezonden 19 december 2014). ...

De bespreking van de zeebaars bij de Landbouw- en Visserijraad
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de bespreking van de zeebaars bij de Landbouw- en Visserijraad (ingezonden 19 december 2014). ...

De Rijksverkoop van natuur in Nationaal Park
Vragen van de leden Ouwehand (PvdD) en Van Veldhoven (D66) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Staatssecretaris van Economische Zaken over de Rijksverkoop van natuur in Nationaal Park (ingezonden 19 december 2014). ...

Het ontslag van bijna 2000 medewerkers van Thebe
Vragen van de leden Wolbert en Kerstens (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het ontslag van bijna 2.000 medewerkers van Thebe (ingezonden 19 december 2014). ...

De toekomst van het landelijk centrum De Riethorst voor geestelijke gezondheidszorg voor doven en slechthorenden
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie), Bruins Slot (CDA) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toekomst van het landelijk centrum De Riethorst voor geestelijke gezondheidszorg voor doven en slechthorenden (ingezonden 22 december 2014). ...

De uitspraak van de rechter die het AD in het gelijk heeft gesteld in de zaak Demmink
Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de uitspraak van de rechter die het AD in het gelijk heeft gesteld in de zaak Demmink (ingezonden 22 december 2014). ...