Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

22870 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
18 januari 2019 - 14 februari 2019
Het bezoek van de topman van Air France-KLM
Lammert van Raan (PvdD)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
3 december 2018 - 14 februari 2019
Het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
14 december 2018 - 14 februari 2019
Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken
Lilianne Ploumen (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
8 januari 2019 - 13 februari 2019
Het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon omdat het net volstroomt’
Matthijs Sienot (D66)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)

Alle
6 februari 2019
Het bericht ‘Verval in de gymzaal: kapotte trampolines en turnbruggen’
Rudmer Heerema (VVD)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
6 februari 2019
Het ‘Voorlopig advies Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten’
Henk van Gerven (SP)
Ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
6 februari 2019
De opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed
Attje Kuiken (PvdA)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
6 februari 2019
Het bericht ‘ZZP-docent rukt op’
Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
6 februari 2019
De Nederlandse jongen Charly die in Spanje gedetineerd is
Pieter Omtzigt (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
Minister van Buitenlandse Zaken
6 februari 2019 - 8 februari 2019
De brief van de minister van Financiën d.d. 5 februari 2019 over het op handen zijnde akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)
Martin van Rooijen (CDA), Thierry Baudet (FvD), Renske Leijten (SP), Teun van Dijck (PVV), Chris Stoffer (SGP), Eppo Bruins (CU), Roald van der Linde (VVD), Pieter Omtzigt (CDA)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
6 februari 2019
De stalbrand in Biezenmortel waarbij zeker 2500 varkens zijn omgekomen en over het lot van de varkens die de brand in hun stal hebben overleefd
Esther Ouwehand (PvdD)
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de stalbrand in Biezenmortel waarbij zeker 2500 varkens zijn omgekomen en
6 februari 2019
De teveel betaalde belasting over de SBF-verlofuitkering door oud-gevangenispersoneel
Pieter Omtzigt (CDA), Michiel van Nispen (SP)
Staatssecretaris van Financiën en de Minister voor Rechtsbescherming over de teveel betaalde belasting
6 februari 2019 - 12 februari 2019
Korte termijn gevolgen van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuizen
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
6 februari 2019
De brandbrief inzake een dichte dienstapotheek
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Minister voor Medische Zorg
6 februari 2019
Het bericht ‘Cyberaanval kopen lijkt kattenkwaad, maar is een misdaad’
Chris van Dam (CDA)
Minister van Justitie en Veiligheid
6 februari 2019
‘Orange carpet’ initiatieven en barrières bij aantrekken startups en scale-ups naar Nederland
Martin Wörsdörfer (VVD), Hayke Veldman (VVD)
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
5 februari 2019
Het oerwoud aan keurmerken in supermarkten
William Moorlag (PvdA)
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
5 februari 2019
Het bericht ‘Ontslag topambtenaar achtervolgt Dijkgraaf Klip’
Nevin Özütok (GL)
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat
5 februari 2019
De last onder dwangsom werkgeversportaal UWV
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Pieter Heerma (CDA), Harry van der Molen (CDA)
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
5 februari 2019
Het bericht ‘Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap’
Laura Bromet (GL)
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
5 februari 2019
Het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'
Tjeerd de Groot (D66)
Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat
5 februari 2019 - 11 februari 2019
Het sluiten van een contract voor een pilot met rechtshulppakketten
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
5 februari 2019
Ontbrekende zorg
Maarten Hijink (SP)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
5 februari 2019
De radio-uitzending 'Overheid is rem op vergroening'
Rutger Schonis (D66)
Minister van Infrastructuur en Waterstaat