Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

22870 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
18 januari 2019 - 14 februari 2019
Het bezoek van de topman van Air France-KLM
Lammert van Raan (PvdD)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
3 december 2018 - 14 februari 2019
Het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
14 december 2018 - 14 februari 2019
Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken
Lilianne Ploumen (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
8 januari 2019 - 13 februari 2019
Het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon omdat het net volstroomt’
Matthijs Sienot (D66)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)

Alle
8 februari 2019
De vergoeding van kunstmatige inseminatie
Lilianne Ploumen (PvdA)
Minister voor Medische Zorg
8 februari 2019
Het bericht 'Heerhugowaard ’blij verrast’ met opstelterrein’
Erik Ziengs (VVD)
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
8 februari 2019
Het bericht ‘Geen kinderen meer in de isoleercel? Niet haalbaar, zeggen instellingen’
Kathalijne Buitenweg (GL), Lisa Westerveld (GL)
Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming
8 februari 2019
Het bericht dat de IND nauwelijks asielaanvragen van oorlogsvluchtelingen behandelt
Kirsten van den Hul (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
8 februari 2019
Het in het gevaar komen van de verkeersveiligheid nu een goede handhaving van de rij- en rusttijden niet meer kan worden gegarandeerd
Roy van Aalst (PVV)
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
8 februari 2019
Het bericht dat Amstelveen vasthoudt aan 2500 nieuwe studentenwoningen
Daniel Koerhuis (VVD), Remco Dijkstra (VVD)
Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
8 februari 2019
Het ontslag van duizenden textielarbeiders in Bangladesh
Kirsten van den Hul (PvdA)
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
8 februari 2019
Het bericht dat jongeren vaak ten onrechte worden opgesloten in isoleercellen
Attje Kuiken (PvdA)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
8 februari 2019
Het bericht ‘Aantal klachten over Eindhoven Airport stijgt sterk’
Eppo Bruins (CU), Jan Paternotte (D66)
Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie over het bericht «Aantal klachten
7 februari 2019
Investeringen door woningcorporaties
Sandra Beckerman (SP)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
7 februari 2019
Twee Groningse scholen voor speciaal onderwijs die zich door het lerarentekort gedwongen zien om over te gaan tot invoering van een vierdaagse lesweek
Kirsten van den Hul (PvdA)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over twee Groningse scholen voor speciaal onderwijs die zich door het lerarentekort gedwongen zien om
7 februari 2019
Het bericht ‘Universiteiten groeien harder dan verwacht’
Judith Tielen (VVD)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
7 februari 2019
Het bericht dat de monitoring eigen bijdrage Wmo tekort schiet
John Kerstens (PvdA)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
7 februari 2019
Het bericht dat Pim wil en kan leren, maar niet naar vwo mag
Peter Kwint (SP)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
7 februari 2019
Het bericht ‘Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode’
Lisa Westerveld (GL), Nevin Özütok (GL)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
7 februari 2019
Het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’
Stieneke van der Graaf (CU)
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
7 februari 2019
Het bericht dat Nederland de JSF met serieuze gebreken koopt en deze informatie achterhoudt
Gabriëlle Popken (PVV)
Staatssecretaris van Defensie
7 februari 2019
Fraude met inkomensverklaringen door wanhopige woningzoekenden
Henk Nijboer (PvdA)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties
7 februari 2019
Het voorkomen van onveilige balkons
Sandra Beckerman (SP)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
7 februari 2019
Leerlingen uit het speciaal onderwijs die willen doorleren maar vastlopen
Lisa Westerveld (GL)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media