Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

34396 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
12 januari 2023
De nevenfunctie van de minister als GPMB-bestuurslid tijdens haar ministerschap
Teun van Dijck (PVV)
Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)
12 januari 2023
De brief ‘No export credit support for Santos FPSO’ van Nederlandse en Braziliaanse NGO’s
Laurens Dassen (Volt)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
12 januari 2023
Over eten klagende asielzoekers
Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
11 januari 2023
Misstanden bij Weener XL
Bart van Kent (SP)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
11 januari 2023
Het bericht dat Nagorno-Karabach kampt met een tekort aan voedsel en medicijnen door wegblokkade.
Don Ceder (CU), Agnes Mulder (CDA)
Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA)
11 januari 2023 - 31 januari 2023
Het bericht in Trouw over het gebrek aan landelijk overzicht van de wachttijden in de jeugdzorg
Rens Raemakers (D66)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
11 januari 2023
De ernstige verwaarlozing van tientallen dieren bij een bedrijf dat in het verleden ook al herhaaldelijk in de fout ging en al onder verscherpt toezicht stond
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
11 januari 2023
Samenwerking tussen retailers en de tabaksindustrie om extra tabakswinkels te openen
Mohammed Mohandis (PvdA)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
11 januari 2023 - 30 januari 2023
De berichtgeving over de drukte in de ziekenhuizen als gevolg van de griepepidemie
Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Kuipers
11 januari 2023
De brandbrief van 50 topambtenaren over de verhouding tussen politiek en ambtenarij
Renske Leijten
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
11 januari 2023 - 30 januari 2023
1300 meldingen over onveiligheid van papieren rietjes bij de NVWA.
Fleur Agema (PVV)
Kuipers
10 januari 2023
Het artikel ‘Agractie vreest consequenties wijziging Habitatrichtlijngebieden’
Thom van Campen (VVD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
10 januari 2023 - 31 januari 2023
De kabinetsreactie ‘Terugkoppeling IPCR en vervolgproces’ van 5 januari 2023
Judith Tielen (VVD)
Kuipers
10 januari 2023
Het bericht ‘Hulpverleners zien alarmerende groei probleemgedrag met online gokken’
Kees van der Staaij (SGP), Anne Kuik (CDA)
Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
10 januari 2023
Het bericht dat het Meningokokkenvaccin ACWY nog steeds niet vergoed wordt voor mensen met een niet-functionerende milt
Maarten Hijink
Kuipers
9 januari 2023
De marktconsultatie om de ex-partnerregeling uit te laten voeren door een (commerciële) marktpartij
Renske Leijten , Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Mahir Alkaya (SP)
Aukje de Vries (staatssecretaris financiën) (VVD)
9 januari 2023
De racistische leuzen op de Erasmusbrug
Songül Mutluer (PvdA)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
9 januari 2023 - 24 januari 2023
Het afwegen van eten voor ouderen in zorgcentrum Die Buytenweye in Delft
Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
9 januari 2023
Het naleven van integriteitsregels door bewindspersonen
Renske Leijten
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
9 januari 2023 - 30 januari 2023
De rechtsstaat en beloofde verbeteringen na het toeslagenschandaal
Renske Leijten , Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD), Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)