Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

21909 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
14 september 2018 - 12 december 2018
Het bericht dat de vader van een ontvoerd kind alimentatie moet betalen
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
11 oktober 2018 - 12 december 2018
De resultaten van prijsonderhandelingen met farmaceuten
Lilianne Ploumen (PvdA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
31 oktober 2018 - 12 december 2018
Het bericht dat zware pijnstillers nog steeds met een vervalst recept te verkrijgen zijn
Pia Dijkstra (D66)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
7 november 2018 - 12 december 2018
De uitzending ‘Kwetsbare werknemers als verdienmodel?’ van de Monitor
Paul Smeulders (GL)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Alle
19 november 2018
De toename van studenten die ten koste gaat van de kwaliteit van universiteiten
Frank Futselaar (SP), Lisa Westerveld (GL), Kirsten van den Hul (PvdA)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
19 november 2018
Het bericht dat de contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen weer niet op tijd zijn afgesloten
Lilianne Ploumen (PvdA)
Minister voor Medische Zorg
16 november 2018
Gestapelde mijnbouw naar aanleiding van het bericht 'Expertmeeting' moet oplossingen bieden rond zoutwinning Nouryon en Nedmag’
Sandra Beckerman (SP)
Minister van Economische Zaken en Klimaat
16 november 2018
Het bericht ‘Vergunning in strijd tegen criminaliteit’
Albert van den Bosch (VVD), Antoinette Laan-Geselschap (VVD)
Ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
16 november 2018 - 5 december 2018
Het nieuws dat een lek in de persleiding van FrieslandCampina tienduizenden vissen het leven heeft gekost
Christine Teunissen (PvdD)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
16 november 2018
De plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland
Laura Bromet (GL), Suzanne Kröger (GL)
Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid
16 november 2018
Een mogelijk ICT-fiasco bij het Rijk
Harry van der Molen (CDA)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
16 november 2018
Het bericht ‘Dit zijn de beste ziekenhuizen van Nederland, ziekenhuis top 100’
Maarten Hijink (SP)
Minister voor Medische Zorg
16 november 2018
De versterking van huizen in Meedhuizen
Henk Nijboer (PvdA)
Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht
16 november 2018 - 7 december 2018
De maatschappelijke diensttijd en de status van het diplomasupplement na het vervullen hiervan
Michel Rog (CDA), Evert Jan Slootweg (CDA)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
16 november 2018 - 11 december 2018
Het bericht dat de RUG uit angst voor schadeclaims doorwerkt aan Chinese branchcampus
Harry van der Molen (CDA), Frank Futselaar (SP)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
16 november 2018 - 7 december 2018
MRI-onderzoek door het Spinoza Centre (AMC)
Harm Beertema (PVV), Fleur Agema (PVV)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
15 november 2018
Het bericht dat de nieuwbouw van een school in de problemen komt door stijgende bouwkosten
Sandra Beckerman (SP), Peter Kwint (SP)
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
15 november 2018
De erbarmelijke staat van de vliegschool in Woensdrecht
John Kerstens (PvdA)
Staatssecretaris van Defensie
15 november 2018
De investeringen van Nederlandse levensverzekeraars in wapenbedrijven die aan Saudi-Arabië leveren
Sadet Karabulut (SP)
Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën
15 november 2018 - 7 december 2018
Het vastlopen van het landelijk overleg lerarentekort
Kirsten van den Hul (PvdA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
15 november 2018 - 28 november 2018
Het bericht dat de gevarentoelage voor gevangenispersoneel mogelijk wordt afgeschaft
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
15 november 2018 - 27 november 2018
Het dreigement van accountants dat zij geen controle willen uitoefenen op topinkomens
Ronald van Raak (SP)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
15 november 2018 - 5 december 2018
Het bericht over gemaakte zorgkosten in 2018 die betaald moeten worden in 2017
Corinne Ellemeet (GL)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
15 november 2018
Onderzoek naar fraude door medewerkers van Vestia
Daniel Koerhuis (VVD)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties