Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

21909 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
14 september 2018 - 12 december 2018
Het bericht dat de vader van een ontvoerd kind alimentatie moet betalen
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
11 oktober 2018 - 12 december 2018
De resultaten van prijsonderhandelingen met farmaceuten
Lilianne Ploumen (PvdA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
31 oktober 2018 - 12 december 2018
Het bericht dat zware pijnstillers nog steeds met een vervalst recept te verkrijgen zijn
Pia Dijkstra (D66)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
7 november 2018 - 12 december 2018
De uitzending ‘Kwetsbare werknemers als verdienmodel?’ van de Monitor
Paul Smeulders (GL)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Alle
28 november 2018
Het bericht ‘Europa op grote achterstand in strijd om digitale hegemonie’
Martin Wörsdörfer (VVD)
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
28 november 2018
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de circulaire economie
Suzanne Kröger (GL), Nevin Özütok (GL)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
28 november 2018
Het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak
Michiel van Nispen (SP)
Minister voor Rechtsbescherming
28 november 2018
Het afwijzen van de stof pymetrozine door de Europese Commissie
Helma Lodders (VVD)
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
28 november 2018
Het bericht 'Meisjes bedreigd door asielzoekers'
Madeleine van Toorenburg (CDA)
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
28 november 2018
De rechterlijke uitspraak dat de inkomensgrens voor sociale huur omhoog kan
Sandra Beckerman (SP)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
28 november 2018
Het artikel ‘Minister Ollongren is wél voor Europees leger’
André Bosman (VVD)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
28 november 2018 - 11 december 2018
Het bericht dat part time werken voor vrouwen lang niet altijd een vrije keuze is
Kirsten van den Hul (PvdA)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
28 november 2018
Een kwart van de docenten in het voortgezet dat wordt uitgescholden, geïntimideerd of geduwd, geschopt of geslagen door leerlingen
Kirsten van den Hul (PvdA)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
28 november 2018
Onvoldoende bescherming voor leden van cliëntenraden vanuit de Participatiewet
John Kerstens (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA)
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
27 november 2018
Het bericht ‘Gaat de Belastingdienst te ver in data-speurtocht?'
Helma Lodders (VVD)
Staatssecretaris van Financiën
27 november 2018
Het bericht dat studenten weinig gebruik maken van inspraak
Frank Futselaar (SP)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
27 november 2018
Het adverteren voor en het meewerken aan maagdenvliesherstel in Nederland
Arno Rutte (VVD), Bente Becker (VVD)
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
27 november 2018
De verplichte rijenbemesting vanaf 2021 en de aangepaste teeltmaatregelen voor 2019 die voortvloeien uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
Helma Lodders (VVD)
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
27 november 2018
De problematiek rondom (chronische) Lyme
Corinne Ellemeet (GL), Wim-Jan Renkema (GL)
Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
27 november 2018
Het bericht dat huisartsen zorg weigeren aan woonzorghuizen voor mensen met dementie
Corinne Ellemeet (GL)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
27 november 2018
Kinderarbeid en niet betalen van minimumlonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn
Joël Voordewind (CU)
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
27 november 2018
Het bericht 'Drijvende zonnepanelen wekken de meeste stroom op - alleen jammer van dat subsidiefoutje'
Matthijs Sienot (D66)
27 november 2018
Het bericht dat het “gouden visa” een bedreiging vormen voor de interne veiligheid van de Europese Unie
Renske Leijten (SP)
Minister van Buitenlandse Zaken
27 november 2018 - 7 december 2018
Structurele problemen bij het CAK
Maarten Hijink (SP), Michiel van Nispen (SP)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)