Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

22870 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
18 januari 2019 - 14 februari 2019
Het bezoek van de topman van Air France-KLM
Lammert van Raan (PvdD)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
3 december 2018 - 14 februari 2019
Het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
14 december 2018 - 14 februari 2019
Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken
Lilianne Ploumen (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
8 januari 2019 - 13 februari 2019
Het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon omdat het net volstroomt’
Matthijs Sienot (D66)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)

Alle
5 februari 2019
Het bericht dat ruim 3.200 Belgische wetenschappers en academici de klimaatstakers groot gelijk geven
Lammert van Raan (PvdD)
Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
5 februari 2019
Het bericht ‘Deskundigen adviseren jeugd-tbs voor verdachte (19) geruchtmakende verkrachtingszaak De Esch’
Gidi Markuszower (PVV)
Minister voor Rechtsbescherming
5 februari 2019
Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid
Bart Snels (GL)
Staatssecretaris van Financiën
5 februari 2019
Het artikel ‘A less political European Commission is needed’
Kees Verhoeven (D66)
Minister-President en de Minister van Buitenlandse Zaken
5 februari 2019
Kindermishandeling
Lisa Westerveld (GL)
Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
5 februari 2019
Het bericht 'Raadslid: Jongeren gooiden mij in de sloot'
Henk Krol (50PLUS), Chris van Dam (CDA)
Minister van Justitie en Veiligheid
5 februari 2019
Het eigen voedselkeuzelogo van Coca-Cola
Carla Dik-Faber (CU)
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
5 februari 2019
De berichten ‘Microplastics bewust in diervoeding gestopt’ en ‘ECHA proposes to restrict intentionally added microplastics’
Suzanne Kröger (GL), Laura Bromet (GL)
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
5 februari 2019
ABN medewerkers die de bonuswet omzeilen
Henk Nijboer (PvdA)
Minister van Financiën
5 februari 2019
De Nederlandse zuinigheid tegenover de Franse spilzucht
Henk Krol (50PLUS)
Minister-President en de Minister van Financiën
5 februari 2019
Het bericht ‘ZiN-Rapport over de mondgezondheid van kinderen biedt onvoldoende basis voor beleidskeuzen’
Henk van Gerven (SP)
Minister voor Medische Zorg over het bericht «ZiN-Rapport
5 februari 2019
Het onderzoek van de gemeente Maastricht naar eigen ambtenaren
Attje Kuiken (PvdA)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4 februari 2019
Toeristische bedrijven die verdienen aan illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied
Sadet Karabulut (SP)
Minister-President en de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
4 februari 2019
Confuciusinstituten in Nederland
Michel Rog (CDA)
Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
4 februari 2019
Het bericht dat de NPO-app op tv’s van vóór 2014 niet meer werkt
Joost Sneller (D66)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
4 februari 2019
Het bericht dat sommige kleine Europese landen in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten
Erik Ronnes (CDA), Joost Sneller (D66)
Minister van Financiën
4 februari 2019
Het bericht 'Corporaties laten vele miljoenen euro’s voor nieuwbouw ongebruikt liggen'
Daniel Koerhuis (VVD), Jessica van Eijs (D66)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4 februari 2019
Ondersteuning bij werk in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Steven van Weyenberg (D66)
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
4 februari 2019
Het bericht ‘Slob: leerplicht gaat vóór klimaatspijbelen’
Alexander Kops (PVV), Harm Beertema (PVV)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
4 februari 2019
Koopkrachtcijfers van het Nibud
Corrie van Brenk (PvdA), Martin van Rooijen (CDA)
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid