Kamerstuk 35300-XVI-105

Motie van het lid Westerveld over een ov-abonnement voor jongeren die jeugdzorg ontvangen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-105.html
ID: 35300-XVI-105

34,2 %
65,8 %

DENK

PVV

SP

VVD

Van Haga

D66

SGP

PvdA

CU

CDA

PvdD

GL

50PLUS

vKA

FvD


Nr. 105 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat lang niet alle jongeren in de eigen regio worden behandeld;

constaterende dat jongeren die jeugdzorg ontvangen reiskosten moeten maken ten behoeve van hun behandeling;

constaterende dat contact met familie en vrienden kan voorkomen dat jongeren in een sociaal isolement raken;

overwegende dat studerende leeftijdsgenoten een ov-kaart ontvangen;

verzoekt de regering, om jongeren die jeugdzorg ontvangen in aanmerking te laten komen voor een passend abonnement voor het ov,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld