Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1483 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
3 januari 2019 - 12 februari 2019
Het inhuren van KPMG
Ronald van Raak (SP)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
8 januari 2019 - 12 februari 2019
De herijking van de businesscase van Leaseplan voor civiele dienstauto’s zoals genoemd in de Najaarsnota 2018
Salima Belhaj (D66), Joost Sneller (D66)
Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
28 december 2018 - 8 februari 2019
Het rendement in Box 3
Helma Lodders (VVD), Pieter Omtzigt (CDA)
Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
28 december 2018 - 7 februari 2019
Het bericht 'Four Trends that Blockchain will Dominate in Emerging Tech in 2019'
Martin Wörsdörfer (VVD)
Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)

Alle
12 februari 2019
Het discrimineren door banken van klanten met een spaarhypotheek
Henk Nijboer (PvdA)
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties en van Financiën
12 februari 2019
Het recente onderzoek ‘Taxing Aviation Fuels in the EU’
Bart Snels (GL), Suzanne Kröger (GL)
Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Financiën
11 februari 2019
De advertentie in Arts en Auto: ‘Schenking eigen woning’
Arne Weverling (VVD), Helma Lodders (VVD)
Staatssecretaris van Financiën
7 februari 2019
De overschrijdingen van begroting voor de kosten van elektrische voertuigen
Helma Lodders (VVD), Pieter Omtzigt (CDA)
Staatssecretaris van Financiën
6 februari 2019
De teveel betaalde belasting over de SBF-verlofuitkering door oud-gevangenispersoneel
Pieter Omtzigt (CDA), Michiel van Nispen (SP)
Staatssecretaris van Financiën en de Minister voor Rechtsbescherming over de teveel betaalde belasting
5 februari 2019
ABN medewerkers die de bonuswet omzeilen
Henk Nijboer (PvdA)
Minister van Financiën
5 februari 2019
Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid
Bart Snels (GL)
Staatssecretaris van Financiën
5 februari 2019
De Nederlandse zuinigheid tegenover de Franse spilzucht
Henk Krol (50PLUS)
Minister-President en de Minister van Financiën
4 februari 2019
Koopkrachtcijfers van het Nibud
Corrie van Brenk (PvdA), Martin van Rooijen (CDA)
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 januari 2019
De gevolgen voor provincies bij het ontbreken van een goedgekeurde jaarrekening
Roelof Bisschop (SGP)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
25 januari 2019
Vorderingen van de Belastingdienst inzake schadevergoedingen gaswinningsschade
Renske Leijten (SP), Sandra Beckerman (SP)
Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Financiën
24 januari 2019
Het effectieve belastingtarief op multinationals
Renske Leijten (SP)
Staatssecretaris van Financiën
22 januari 2019
Het bericht ‘Overheid stimuleert roken: ondernemers kunnen sigaretten aftrekken van belasting’
Henk van Gerven (SP)
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën
17 januari 2019
De extra tonnen voor de vertrekregeling van de Belastingdienst
Renske Leijten (SP)
Staatssecretaris van Financiën
14 januari 2019
Privacyregels die gelden voor de Belastingdienst
Henk Nijboer (PvdA)
Staatssecretaris van Financiën
14 januari 2019 - 18 januari 2019
De berichten 'Ingreep ECB bij probleembank Carige is een oplossing ‘all’italiana’' en 'Italian populists dodge first big banking test'
Aukje de Vries (VVD)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
8 januari 2019 - 1 februari 2019
Toepassing van het verlaagde btw-tarief op e-publicaties
Steven van Weyenberg (D66), Joost Sneller (D66)
Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
8 januari 2019
Het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie
Chris van Dam (CDA), Maarten Groothuizen (D66)
Minister van Justitie en Veiligheid
8 januari 2019 - 12 februari 2019
De herijking van de businesscase van Leaseplan voor civiele dienstauto’s zoals genoemd in de Najaarsnota 2018
Salima Belhaj (D66), Joost Sneller (D66)
Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
3 januari 2019 - 12 februari 2019
Het inhuren van KPMG
Ronald van Raak (SP)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)