Stemming

Amendement van het lid Hijink over vrijmaking van middelen voor herregistratie en scholing van herintreders

47,3 %
52,7 %


vKA

Van Haga

GL

PvdD

SP

CU

50PLUS

CDA

D66

PvdA

VVD

SGP

FvD

PVV

DENK


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 24 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Indiener wil met dit amendement het budget van € 5 miljoen dat bestemd was voor de Wet BIG II inzetten om de kosten van herregistratie en scholing van verpleegkundigen te dekken. Aangezien de Wet BIG II geen doorgang vindt, kan dit geld beter ingezet worden om herintreders te ondersteunen. Dit draagt bij aan het vinden van meer nieuwe collega’s en daarmee het verlagen van de werkdruk in de sector.

Hijink


Amendement van het lid Hijink over vrijmaking van middelen voor herregistratie en scholing van herintreders

2019-10-24
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-13.html