Stemming

Motie van het lid Hijink over in 2020 voldoende extra middelen reserveren voor de uitvoering van de jeugdzorg

49,0 %
51,0 %


DENK

FvD

SP

Van Haga

VVD

PvdD

SGP

GL

D66

CDA

vKA

CU

50PLUS

PVV

PvdA


Nr. 111 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in 2020 onderzoek doet of gemeenten structureel extra budget nodig hebben voor de uitvoering van de Jeugdwet;

spreekt uit dat voorkomen moet worden dat de resultaten van dit onderzoek doorgeschoven worden naar een volgend kabinet, nu veel gemeenten te maken hebben met een groot tekort op het budget voor de uitvoering van de jeugdzorg;

verzoekt de regering, bij de Voorjaarsnota 2020 en de begroting van VWS in 2020 voldoende extra middelen te reserveren voor de uitvoering van de gehele jeugdzorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink


Motie van het lid Hijink over in 2020 voldoende extra middelen reserveren voor de uitvoering van de jeugdzorg

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-111.html