Stemming

Motie van het lid Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg

87,2 %
12,8 %


PVV

SP

CU

PvdD

FvD

PvdA

CDA

Van Haga

VVD

GL

D66

DENK

SGP

50PLUS

vKA


Nr. 112 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in de zorg veel verschillende regio-indelingen zijn;

overwegende dat regionalisering kan leiden tot versnippering van beleid en financieringsvormen, coördinatiekosten en minder democratische controle;

verzoekt de regering, de Raad voor het Openbaar Bestuur te vragen om in het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken reeds aangevraagde advies over de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking specifiek aandacht te besteden aan de kansen en risico's van de huidige en toenemende regionalisering in de zorg, en of de schaal van de huidige regio's, inclusief het aantal regio's, past bij een doelmatige uitvoering en bestuurlijke inrichting van Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Raemakers

Van der Staaij

Wörsdörfer


Motie van het lid Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Martin Wörsdörfer (VVD), Kees van der Staaij (SGP), Rens Raemakers (D66), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-112.html