Kamerstuk 35300-XVI-123

Amendement van het lid van Nispen over middelen voor zwemvaardigheid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-123.html
ID: 35300-XVI-123

86,0 %
14,0 %

DENK

CU

VVD

50PLUS

PvdA

PvdD

GL

PVV

D66

SP

SGP

Van Haga

vKA

FvD

CDA


Nr. 123 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 28 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000).

II

In artikel 6 Sport en beweging worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000).

Toelichting

De Nationale Raad Zwemvaardigheid heeft in het «Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020–2024» aanbevelingen gedaan om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid in Nederland te vergroten. Indiener vindt het van belang dat al in 2020 begonnen kan worden met de uitvoering van deze voorstellen. Indiener vindt dit van belang omdat het aantal verdrinkingen stijgt en de zwemvaardigheid van mensen, met name bij kinderen uit arme gezinnen, niet voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Indiener vindt dat de overheid ook een verantwoordelijk heeft om zwemvaardigheid en zwemveiligheid te bevorderen en stelt voor 100.000 euro vrij te maken om bij te dragen aan uitvoering van het plan in 2020. De middelen kunnen worden ingezet om de inzet van nieuwe communicatiemiddelen te stimuleren richting ouders wat betreft zwemlessen en zwemveiligheid. Op landelijk en lokaal niveau moet er bij zwemverenigingen, reddingsbrigades en zwembaden op worden ingezet dat kinderen na de zwemlessen blijven zwemmen. Daarnaast kunnen de middelen worden ingezet voor analyse en planvorming met verschillende betrokken organisaties. Het gaat bijvoorbeeld om zwemdiplomabezit bij kinderen uit arme gezinnen en het verdrinkingsrisico bij kinderen van 0–5 jaar en bij ouderen. Bij deze doelgroepen moet nog nader worden bepaald welke interventies en beleid ingezet zullen worden om hun zwemveiligheid effectief te verbeteren. Voor mogelijke meerjarige ondersteuning daarna (2021–2024) is het volgens de indiener wenselijk dat in 2020 nadere afstemming plaatsvindt met de zwembranche en andere betrokken departementen.

De dekking van € 100.000 wordt gevonden binnen de juridisch niet-verplichte ruimte van begrotingsartikel 1.

Van Nispen