Stemming

Motie van het lid Renkema over een barmhartigheidsbonus

38,9 %
61,1 %


FvD

PVV

VVD

CU

SGP

Van Haga

PvdA

DENK

D66

GL

PvdD

vKA

CDA

SP

50PLUS


Nr. 44 MOTIE VAN HET LID RENKEMA

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal dak- en thuislozen de afgelopen jaren explosief is gestegen naar 40.000;

constaterende dat de grote stijging mede wordt veroorzaakt door het gebrek aan goedkope woonruimte en dat de grote steden waarschuwen dat het aantal dak- en thuislozen snel verder zal toenemen;

constaterende dat noodopvang in alle regio's te kampen heeft met overbezetting;

overwegende dat in Amsterdam een project bestaat om dak- en thuislozen te matchen met verhuurders, die een lege kamer beschikbaar willen stellen en dat andere gemeenten deze opzet zouden kunnen volgen;

verzoekt de regering – naast VWS ook BZK en SZW – om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en andere relevante partijen te verkennen of een tijdelijke prikkel, een «barmhartigheidsbonus», eraan kan bijdragen dat meer mensen woonruimte beschikbaar stellen aan dak- en thuislozen, en de Kamer hierover in het voorjaar van 2020 nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema


Motie van het lid Renkema over een barmhartigheidsbonus

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-44.html