Kamerstuk 35300-XVI-65

Motie van het lid Ploumen over opnemen van anticonceptie in het basispakket

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-65.html
ID: 35300-XVI-65

32,9 %
67,1 %

D66

DENK

SGP

SP

50PLUS

PvdA

GL

VVD

PvdD

PVV

FvD

vKA

CU

Van Haga

CDA


Nr. 65 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat iedere vrouw toegang moet hebben tot optimale anticonceptie;

van mening dat de keuze voor optimale anticonceptie niet bepaald mag worden door financiële overwegingen;

verzoekt de regering, anticonceptie op te nemen in het basispakket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen