Stemming

Amendement van het lid Ploumen over middelen voor investeren in doktersassistenten

32,7 %
67,3 %


SP

CDA

GL

SGP

CU

PvdA

PVV

vKA

FvD

Van Haga

D66

50PLUS

VVD

DENK

PvdD


Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID PLOUMEN

Ontvangen 30 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 25.000 (x € 1.000).

Toelichting

Als je ziek wordt wil je zeker zijn van goede zorg. Goede zorg begint bij mensen, de zorgprofessionals die hard werken en daar waardering voor verdienen. Maar de mensen in de zorg dreigen nu kopje onder te gaan. Het tekort aan doktersassistenten brengt de toegang tot de zorg en de patiëntveiligheid in gevaar. Dit amendement beoogt financiële ruimte te bieden om te investeren in doktersassistenten in regio’s waar de werkdruk het hoogst en de tekorten het grootst zijn. Hiervoor wordt jaarlijks 25 miljoen euro vrijgemaakt.

Dekking wordt gevonden in de middelen die vrijkomen bij het niet verlagen van de vennootschapsbelasting vanaf 2021 zoals voorgesteld in amendement 35 302, nr. 5.

Ploumen


Amendement van het lid Ploumen over middelen voor investeren in doktersassistenten

2019-10-30
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-23.html