Kamerstuk 35302-5

Amendement van de leden Asscher en Nijboer over het niet verlagen van het hoge tarief Vpb in 2021

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Gepubliceerd: 17 september 2019
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA), Lodewijk Asscher (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35302-5.html
ID: 35302-5

45,6 %
54,4 %

CDA

PvdD

PVV

SP

vKA

CU

Van Haga

PvdA

50PLUS

SGP

FVD

D66

VVD

GL

DENK


Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ASSCHER EN NIJBOER

Ontvangen 17 september 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel XXI, onderdeel B, wordt in de voorgestelde tarieftabel «21,7%» vervangen door «25%».

Toelichting

Dit amendement schrapt de geplande verlaging van het hoge tarief in de vennootschapsbelasting. Bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 heeft de coalitie voor een stapsgewijze verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting gestemd. In het Belastingplan 2020 is de verlaging van het tarief in 2020 geschrapt. Het wetsvoorstel voorziet echter nog altijd in een verlaging van het toptarief in de vennootschapsbelasting naar 21,7% in 2021. Dit amendement maakt dit ongedaan en zet het hoge tarief in de vennootschapsbelasting per 2021 op 25%.

Asscher Nijboer