Wetsvoorstel 35302 - 17 september 2019
Indieners: Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66), Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 november 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Ter informatie
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Amendement
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag van een schriftelijk overleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Amendement
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Amendement
In handen van commissie stellen (algemeen)