Wetsvoorstel 35302 - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 november 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Brief regering
Amendement
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag van een schriftelijk overleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Amendement
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Amendement
In handen van commissie stellen (algemeen)