Kamerstuk 35302-48

Motie van de leden Omtzigt en Lodders over de implementatie van meetmethoden en de bpm

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Gepubliceerd: 13 november 2019
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35302-48.html
ID: 35302-48

65,1 %
34,9 %

PvdD

FvD

vKA

PvdA

DENK

Van Haga

SP

50PLUS

SGP

CDA

GL

PVV

VVD

D66

CU


Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN LODDERS

Voorgesteld 13 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NEDC1-meetmethode in stappen is omgezet naar de WLTP-meetmethode;

overwegende dat het kabinet heeft aangegeven dat de totale bpm-opbrengst niet zou moeten stijgen of dalen als gevolg van de implementatie van WLTP, en om die reden de bpm-tabellen heeft aangepast;

verzoekt de regering, onafhankelijk te laten toetsen of:

  • de omzetting van NEDC1 naar NEDC2

  • de omzetting van NEDC2 naar WLTP

ieder budgettair neutraal zijn gegaan op zowel macroniveau als voor de tien meest verkochte auto's, en de Kamer hierover voor de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Lodders