Gepubliceerd: 22 oktober 2019
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-11.html
ID: 35300-XVI-11

Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 oktober 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De grafiek bij de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 komt te luiden:

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 18.908,6 miljoen.

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). afbreekTotaal € 18.908,6 miljoen.

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 133,6 miljoen.

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). afbreekTotaal € 133,6 miljoen.

Toelichting

In de begrotingswet is op pagina 4 abusievelijk een staafgrafiek opgenomen met de toelichting dat het om bedragen x € 1.000 gaat, terwijl het hier gaat om een weergave van bedragen x € 1 miljoen. De begrotingsstaat waar deze grafiek een afgeleide van is, is wel juist opgenomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins