Stemming

Motie van het lid Hijink over het regionaal organiseren van specialistische jeugdzorg

47,0 %
53,0 %


vKA

SP

SGP

CU

DENK

50PLUS

D66

GL

CDA

Van Haga

VVD

PvdA

PvdD

PVV

FvD


Nr. 110 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de specialistische en intensieve jeugdzorg te maken hebben met lange wachtlijsten en onnodige plaatsingen in de gesloten jeugdzorg, en jeugdigen vaak verplaatst worden van de ene naar de andere locatie;

van mening dat de decentralisatie van de jeugdzorg niet heeft geleid tot betere zorg, maar tot minder zorg, langere wachtlijsten, meer bureaucratie en een hogere werkdruk voor jeugdzorgverleners;

spreekt uit dat landelijke regie op de specialistische jeugdzorg leidt tot meer zekerheid en continuïteit van zorg;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en hoe specialistische jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering regionaal georganiseerd kunnen worden onder regie van en met financiering door het Rijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink


Motie van het lid Hijink over het regionaal organiseren van specialistische jeugdzorg

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-110.html