Stemming

Motie van het lid Renkema over inzetten van ex-daklozen

85,9 %
14,1 %


D66

VVD

vKA

CU

CDA

DENK

PvdD

PvdA

Van Haga

FvD

PVV

SGP

50PLUS

GL

SP


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID RENKEMA

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er landelijk sprake is van een recordaantal dak- en thuislozen van 40.000 mensen en dit naar verwachting verder zal toenemen;

constaterende dat naar schatting de helft van de huidige dak- en thuislozen al eens eerder geen vaste woon- of verblijfplaats heeft gehad;

overwegende dat ex-daklozen hun ervaring functioneel kunnen inzetten als ervaringsdeskundige en in de praktijk blijkt dat ervaringsdeskundigen effectief zorg verlenen aan daklozen;

van mening dat het scheppen van perspectief van groot belang is om terugval te voorkomen;

verzoekt de regering, te stimuleren dat lokaal voldoende aanbod beschikbaar is om ex-daklozen toe te rusten hun kennis en expertise in te zetten om mensen te helpen die op dit moment dakloos zijn, en dit mee te nemen in het reeds aangekondigde plan om dak- en thuisloosheid tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema


Motie van het lid Renkema over inzetten van ex-daklozen

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: begroting financi├źn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-45.html