Kamerstuk 35300-XVI-16

Amendement van de leden Raemakers en Veldman over onder andere de zorg voor kankerpatiënten verder te verbeteren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 29 oktober 2019
Indiener(s): Hayke Veldman (VVD), Rens Raemakers (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-16.html
ID: 35300-XVI-16

100,0 %
0,0 %

CU

FvD

CDA

SGP

vKA

VVD

DENK

50PLUS

Van Haga

PvdD

SP

GL

D66

PvdA

PVV


Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN VELDMAN

Ontvangen 29 oktober 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt in 2020 een bedrag van 1 miljoen euro vrijgemaakt om onder andere de zorg voor kankerpatiënten verder te verbeteren. Nu steeds meer kan op het gebied van kankerzorg, is deze zorg buitengewoon complex geworden. Om kankerpatiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is dan ook een hoge mate van expertise vereist. De kankerpatiënt moet daarbij steeds centraal staan, waarbij het van belang is dat de patiënt een grote mate van zeggenschap over de te ontvangen behandeling heeft. Tegelijkertijd zal vooruit moeten worden gedacht, zodat hoogcomplexe kankerzorg ook voor de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

De indieners vinden het van groot belang dat alle kankerpatiënten expertzorg krijgen. Dit amendement ondersteunt dit belang door 1 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor initiatieven (bv. van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) ter verbetering van de (oncologische) zorg. Deze initiatieven moeten passen binnen het programma Uitkomstgerichte zorg zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019–2022. Deze impuls aan de ontwikkeling van expertzorg voor oncologische aandoeningen is gericht op verbetering van: (i) het samen beslissen, (ii) transparantie, (iii) een uitkomstgerichte behandeling en (iv) zorgen dat de kankerpatiënten bij de voor hen beste specialist uitkomen. Met deze vier actiepunten, waarbij het samen beslissen centraal staat, draagt de impuls bij aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Een patiënt moet er altijd op kunnen vertrouwen dat zijn arts alle opties transparant maakt en met hem bespreekt om zo samen een keuze te maken om bijvoorbeeld in een gespecialiseerd ziekenhuis behandeld te worden of juist helemaal niet.

De dekking van dit amendement wordt voor 2020 gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 2.

Raemakers Veldman