Kamerstuk 35300-XVI-93

Gewijzigde motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over een onderzoek van het Zorginstituut naar een bredere vergoeding van de CGM-glucosesensor (t.v.v. 35300-XVI-87)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020


47,0 %
53,0 %

50PLUS

SGP

CU

VVD

D66

PVV

vKA

FvD

PvdA

PvdD

DENK

Van Haga

CDA

GL

SP