Stemming

Motie van het lid Kerstens over versnelling van de monitoring van de invoering van het abonnementstarief in de Wmo

34,2 %
65,8 %


Van Haga

50PLUS

PvdA

CDA

SGP

FvD

PVV

CU

DENK

vKA

PvdD

VVD

SP

D66

GL


Nr. 70 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op 1 januari jongstleden het zogenaamde «abonnementstarief» in de Wmo in werking is getreden;

constaterende dat nu al blijkt dat dat mogelijk tot een fors hogere toestroom van aanvragen van mensen die huishoudelijke hulp of hulpmiddelen eerst zelf betaalden en dus tot meer kosten voor gemeenten leidt dan voorzien;

van mening zijnde dat voorkomen moet worden dat kwetsbare mensen met een smalle beurs daarvan het slachtoffer worden;

verzoekt de regering, de destijds aangekondigde monitoring, evaluatie en het mogelijk daaruit voortvloeien van aanvullende maatregelen te versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens


Motie van het lid Kerstens over versnelling van de monitoring van de invoering van het abonnementstarief in de Wmo

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-70.html