Kamerstuk 35300-XVI-17

Amendement van het lid Kerstens over 600 miljoen voor betere salarissen van zorgmedewerkers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 30 oktober 2019
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-17.html
ID: 35300-XVI-17

47,3 %
52,7 %

50PLUS

Van Haga

CDA

CU

PvdD

SGP

VVD

PvdA

PVV

SP

DENK

vKA

FvD

D66

GL


Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KERSTENS

Ontvangen 30 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 9 Algemeen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 600.000 (x € 1.000).

Toelichting

De mensen die in de zorg werken, zijn de kurk waarop goede zorg drijft. Maar die kurk dreigt kopje onder te gaan aan te weinig collega’s, te veel werkdruk en onvoldoende waardering, ook in hun portemonnee. Met dit amendement wordt meer geld vrijgemaakt voor betere salarissen in de zorg. Dat maakt de sector aantrekkelijker om erin te gaan werken en ook te blijven werken. Dat leidt op zijn beurt tot (behoud van) meer collega’s en derhalve minder werkdruk terwijl de noodzakelijke waardering voor de mensen in de zorg er beter door tot uiting komt. Met dit amendement wordt de Minister in staat gesteld om via een rijksbijdrage de beschikbare ruimte voor de arbeidskostenontwikkeling zorg (OVA) te vergroten. Dekking wordt gevonden in de middelen die vrijkomen bij het niet verlagen van de vennootschapsbelasting vanaf 2021 zoals voorgesteld in amendement 35 302, nr. 5.

Kerstens