Stemming

Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over een landelijk normenkader met verantwoordelijkheden en streefcijfers voor het hulpmiddelenbeleid

100,0 %
0,0 %


GL

VVD

CU

50PLUS

CDA

vKA

Van Haga

FvD

PVV

PvdD

PvdA

SP

DENK

SGP

D66


Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN GELUK-POORTVLIET

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit recente berichtgeving van Kassa blijkt dat mensen nog steeds problemen ervaren bij het aanvragen van (complexe) hulpmiddelen;

overwegende dat de «Veranderagenda knelpunten Wmo-hulpmiddelen» en bestuurlijke afspraken, voortvloeiend uit de aangenomen motie Bergkamp/Geluk-Poortvliet, nog onvoldoende leiden tot de gewenste verandering;

verzoekt de regering:

  • om in samenspraak met betrokken partijen, zoals cliëntenorganisaties, de VNG en de leveranciers van hulpmiddelen, een realisatieplan te maken, zodat de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken en bestuurlijke afspraken gerealiseerd worden;

  • om de regionale inkoop van hulpmiddelen te stimuleren;

  • om samen met eerdergenoemde partijen te komen tot een landelijk normenkader waarin de verantwoordelijkheden van alle partijen en streefcijfers voor het hulpmiddelenbeleid worden opgenomen, en de Tweede Kamer over de voortgang van deze acties voor de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Geluk-Poortvliet


Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over een landelijk normenkader met verantwoordelijkheden en streefcijfers voor het hulpmiddelenbeleid

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-56.html