Kamerstuk 35300-XVI-66

Motie van het lid Ploumen c.s. over een inkomensgrens voor de eigen bijdrage voor kraamzorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA), Henk van Gerven (SP), van Esch , Femke Merel Arissen (vKA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-66.html
ID: 35300-XVI-66

32,9 %
67,1 %

PVV

SGP

vKA

GL

DENK

CDA

PvdD

FvD

VVD

50PLUS

D66

CU

SP

Van Haga

PvdA


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sociaaleconomische gezondheidsverschillen al in de baarmoeder ontstaan en dat een goede start van groot belang is voor ieder kind;

van mening dat kraamzorg noodzakelijke zorg is die beschikbaar moet zijn voor elke pasgeboren baby;

constaterende dat de eigen bijdrage op kraamzorguren een financiële drempel is voor moeders van kinderen die deze zorg het hardst nodig hebben;

verzoekt de regering, de Kamer vóór 1 april 2020 te laten weten op welke wijze er gekomen kan worden tot een regeling waarbij een inkomensgrens geldt voor de eigen bijdrage voor kraamzorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

Van Kooten-Arissen

Van Gerven

Van Esch