Stemming

Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over gebruikmaken van de kennis van het Expertisecentrum Euthanasie

81,9 %
18,1 %


PvdA

50PLUS

D66

vKA

DENK

PvdD

CDA

FvD

CU

GL

SP

SGP

Van Haga

VVD

PVV


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Expertisecentrum Euthanasie de afgelopen jaren veel kennis en ervaring heeft opgedaan bij vraagstukken rondom het levenseinde en daarmee een belangrijk kennisinstituut is;

overwegende dat het Expertisecentrum Euthanasie op dit moment al voor veel huisartsen door heel Nederland fungeert als informatiecentrum en regelmatig wordt geraadpleegd op het moment dat huisartsen geconfronteerd worden met een euthanasieverzoek;

overwegende dat de reeds door het Expertisecentrum Euthanasie ontwikkelde modules die erop gericht zijn om huisartsen bij te scholen en te begeleiden bij euthanasieverzoeken bij kunnen dragen aan de in het regeerakkoord benoemde wens van verruiming van de kennis over de euthanasiewet bij artsen;

verzoekt de regering, in overleg met de betrokken beroepsverenigingen, te onderzoeken hoe deze modules van het Expertisecentrum Euthanasie voor alle huisartsen in Nederland beschikbaar kunnen komen, en de Kamer hierover voor de zomer te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laan-Geselschap

Tellegen

Pia Dijkstra


Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over gebruikmaken van de kennis van het Expertisecentrum Euthanasie

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Ockje Tellegen (VVD), Antoinette Laan-Geselschap (VVD), Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-39.html