Stemming

Motie van het lid Westerveld over het aantal daadwerkelijke gevallen van agressie en geweld in het voetbal

100,0 %
0,0 %


CDA

D66

PVV

SGP

CU

VVD

PvdD

Van Haga

50PLUS

FvD

SP

DENK

GL

PvdA

vKA


Nr. 127 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat agressie en geweld in het voetbal een groot probleem zijn;

constaterende dat er de laatste jaren veel aandacht is voor omgangsvormen en gedrag, maar dat onduidelijk is wat de resultaten zijn;

constaterende dat de aandacht zich met name richt op betaald voetbal;

constaterende dat veel incidenten in het voetbal op en langs sportvelden niet officieel worden gemeld en er hierdoor geen helder beeld is van het aantal incidenten;

verzoekt de regering, om te onderzoeken wat het aantal daadwerkelijke incidenten is en in het aanvalsplan met de KNVB maatregelen voor te stellen om de meldingsbereidheid te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Motie van het lid Westerveld over het aantal daadwerkelijke gevallen van agressie en geweld in het voetbal

2019-12-02
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-127.html