Stemming

Motie van de leden lid Dik-Faber en Veldman over het verankeren van "Samen Beslissen" in opleidingen en bijscholingen

100,0 %
0,0 %


Van Haga

CU

GL

FvD

VVD

D66

PvdA

DENK

PvdD

SP

vKA

PVV

50PLUS

SGP

CDA


Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VELDMAN

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het goede gesprek in de spreekkamer, waarbij arts en patiënt samen beslissen over de behandeling, leidt tot betere zorg;

overwegende dat «Samen Beslissen» onderdeel is van landelijke opleidingsplannen en er ook afspraken over zijn gemaakt in de hoofdlijnenakkoorden;

overwegende dat opleidingsinstituten op verschillende manieren vormgeven aan «Samen Beslissen» en niet voor alle opleidingsrichtingen een onderwijsprogramma over «Samen Beslissen» beschikbaar is;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier «Samen Beslissen» beter in de opleidingen en bijscholingen verankerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Veldman


Motie van de leden lid Dik-Faber en Veldman over het verankeren van "Samen Beslissen" in opleidingen en bijscholingen

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Hayke Veldman (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-74.html