Kamerstuk 35300-XVI-32

Motie van het lid Agema c.s. over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020


85,9 %
14,1 %

PvdD

DENK

vKA

SP

SGP

CDA

CU

FvD

PvdA

PVV

D66

VVD

50PLUS

GL

Van Haga


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering waarschuwt voor de organiseerbaarheid van de zorg en vreest dat waar nu één op de zeven mensen in de zorg werkt het in 2040 wel eens één op de vier zou kunnen zijn;

constaterende dat dat onrealistisch is en dat er dus concrete maatregelen genomen moeten worden;

constaterende dat de deeltijdfactor in de zorg 0,6 is en dat slechts 246.000 van de 1,2 miljoen zorgmedewerkers voltijd werken;

constaterende dat deze mensen nu al op de loonlijst staan en dus niet van buiten de zorg aangetrokken zouden hoeven te worden;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat een voltijdbonus van 5% per kwartaal kost, oplevert en hoe dit uitgevoerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Sazias

Van Kooten-Arissen

Kerstens

Ellemeet