Stemming

Amendement van het lid Van Gerven over het oprichten van een geneesmiddelenfonds

32,7 %
67,3 %


VVD

CU

SP

PvdA

vKA

FvD

PVV

CDA

GL

50PLUS

Van Haga

PvdD

D66

SGP

DENK


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN

Ontvangen 23 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement worden middelen vrijgemaakt voor een eenmalige storting vanuit de VWS-begroting in een op te richten revolverend nationaal geneesmiddelenfonds waarmee onderzoek naar veelbelovende geneesmiddelen wordt gefinancierd waaronder ook fase III onderzoek. Hiermee wordt geneesmiddelenonderzoek minder afhankelijk van financiering van de farmaceutische industrie waardoor de gezondheidsbelangen van de samenleving een grotere rol spelen in geneesmiddelenonderzoek dan financiële belangen van de industrie. Het is een eenmalige investering in 2020 aangezien het revolverende karakter van het fonds betekent dat het zichzelf op termijn zal voeden.

Dekking wordt gevonden in het verlagen van het overschot op de Rijksbegroting.

Van Gerven


Amendement van het lid Van Gerven over het oprichten van een geneesmiddelenfonds

2019-10-23
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-12.html