Kamerstuk 35300-XVI-7

Amendement van de leden Westerveld en Klaver over budget voor expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 19 september 2019
Indiener(s): Jesse Klaver (GL), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-7.html
ID: 35300-XVI-7

100,0 %
0,0 %

D66

CDA

Van Haga

PvdA

PvdD

vKA

GL

SGP

DENK

VVD

SP

FvD

CU

50PLUS

PVV


Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KLAVER

Ontvangen 19 september 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 11.500 (x € 1.000).

II

In artikel 11 Nog onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 11.500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt in 2020 een bedrag van 11,5 miljoen euro vrijgemaakt om expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp te realiseren voor jongeren met meervoudige problemen. Structureel gaat het om een bedrag van 26 miljoen euro. Hierdoor komen verspreid door het land een aantal faciliteiten waarbij de juiste expertise vanuit verschillende disciplines onder één dak aanwezig is. De centra zorgen ook voor voorzieningen waar jongeren die met hoge urgentie hulp nodig hebben binnen korte tijd terecht kunnen. De initiatie van deze centra ligt bij het Rijk in samenspraak met gemeenten.

Op dit moment blijkt dat er voor jongeren met multiproblematiek vaak geen passende behandeling te vinden is. Hierdoor ontstaan wachtlijsten en worden deze jongeren vaak overgeplaatst. Behandelingen zijn vaak gericht op een specifieke aandoening in plaats van dat er aan meerdere problemen tegelijk wordt gewerkt.

Door dit amendement worden jongeren met multiproblematiek eerder en beter geholpen. Te denken valt aan jongeren die als gevolg van een trauma een eetstoornis hebben opgelopen of zelfmutileren, of jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum die als gevolg daarvan andere aandoeningen hebben ontwikkeld.

Het structureel beschikbare budget van 26 miljoen kent een oploop en is volledig beschikbaar vanaf 2021. Voor 2020 gaat het om een bedrag van 11,5 miljoen euro. De middelen zullen worden toegevoegd aan artikel 5 (Jeugd); dekking wordt gevonden op artikel 11 (Nog onverdeeld).

Westerveld Klaver