Kamerstuk 35300-XVI-59

Motie van de leden Raemakers en Dik-Faber over het beschikbaar blijven van AYA-zorg en het AYA-zorgnetwerk

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Rens Raemakers (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-59.html
ID: 35300-XVI-59

100,0 %
0,0 %

CU

PvdA

50PLUS

CDA

Van Haga

FvD

SP

GL

DENK

PVV

VVD

SGP

vKA

D66

PvdD


Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN DIK-FABER

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks 2.700 adolescenten en jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar kanker krijgen;

constaterende dat zij daarbij te maken krijgen met leeftijdsspecifieke problemen, onder meer op het gebied van opleiding, werk, relaties en fertiliteit, die vragen om specifieke aandacht;

constaterende dat daarom het Nationaal AYA «Jong & Kanker» Zorgnetwerk is opgericht en er in verschillende universitaire en algemene ziekenhuizen projecten lopen waarbij de kankerzorg succesvol wordt gecombineerd met psychosociale ondersteuning door een AYA-zorgteam;

overwegende dat, ondanks het succes van het AYA-zorgnetwerk en de AYA-zorgteams, de financiële continuïteit van de AYA-zorg nog onzeker is;

verzoekt de regering, om samen met de NFU en NVZ te zorgen dat de AYA-zorg en het AYA-zorgnetwerk ook voor de toekomst beschikbaar zullen blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Dik-Faber