Stemming

Motie van het lid Sazias c.s. over een meerjarig fonds voor veilige seniorenwoningen

47,0 %
53,0 %


PVV

VVD

vKA

CDA

PvdA

SP

DENK

CU

SGP

GL

FvD

PvdD

D66

50PLUS

Van Haga


Nr. 79 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de grote vergrijzingsgolf nog moet komen;

overwegende dat we tot op hogere leeftijd thuis blijven wonen en derhalve veilige woningen met passende zorg nodig zijn;

overwegende dat dergelijke woningen duurder zijn dan reguliere woningen;

overwegende dat woningbouwverenigingen belangrijke partners zijn bij het realiseren van betaalbare woningen op grotere schaal;

verzoekt de regering, de conceptontwikkelingen door woningbouwcorporaties van veilige seniorenwoningen met passende zorg financieel te stimuleren door het instellen van een meerjarig fonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sazias

Kerstens

Van Kooten-Arissen

Agema.


Motie van het lid Sazias c.s. over een meerjarig fonds voor veilige seniorenwoningen

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Femke Merel Arissen (vKA), Léonie Sazias (50PLUS), John Kerstens (PvdA), Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-79.html