Stemming

Motie van het lid Veldman c.s. over de opschaling van de Nierteams aan Huis

98,7 %
1,3 %


vKA

D66

CDA

DENK

PvdA

GL

SP

FvD

Van Haga

50PLUS

SGP

PvdD

PVV

VVD

CU


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds een tekort is aan nierdonoren;

constaterende dat bij het doneren van een nier, donatie bij leven de meest wenselijke optie is;

constaterende dat de Nierteams aan Huis op dit moment al een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van dit tekort;

overwegende dat naast de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de Nierteams aan Huis voor de acht lopende centra, het wenselijk is dat de verdere opschaling van de Nierteams aan Huis vanaf 1 januari 2021 zo snel mogelijk van start kan gaan;

verzoekt de regering, om de opschaling van de Nierteams aan Huis in 2020 voor te bereiden;

verzoekt de regering tevens, voor de dekking een bijdrage vanuit de niet-verplichte juridische ruimte artikel 2 uit de begroting VWS 2020 in de benodigde projectkosten beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Tellegen

Pia Dijkstra


Motie van het lid Veldman c.s. over de opschaling van de Nierteams aan Huis

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Hayke Veldman (VVD), Ockje Tellegen (VVD), Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-37.html