Kamerstuk 35300-XVI-125

Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 96 over extra middelen voor ExpEx

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 december 2019
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-125.html
ID: 35300-XVI-125
Origineel: 35300-XVI-96

74,7 %
25,3 %

FvD

CDA

VVD

SP

50PLUS

PvdA

DENK

Van Haga

vKA

CU

GL

PVV

PvdD

SGP

D66


Nr. 125 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 96

Ontvangen 2 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 110 (x € 1.000).

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 110 (x € 1.000).

Toelichting

Niemand weet beter hoe de zorg voor onze jeugd verbeterd kan worden, dan de jongeren die er zelf groot mee zijn geworden. Zulke ervaringsdeskundigen hebben het inzicht en de motivatie om grote verschillen te kunnen maken, juist doordat ze weten welke kleine veranderingen veel opleveren. ExpEx is een collectief jongeren dat zich inzet voor de jongeren en de jeugdzorgmedewerkers. Door middel van bijvoorbeeld trainingen geven, het koppelen van jeugdzorgmaatjes en mee te denken met gemeenten en hulpverleners werkt ExpEx met veel regio’s samen om de jeugdzorg zo goed mogelijk te maken. Zonder structurele financiering is dit initiatief al en groot succes geworden. Door middel van dit amendement zal ExpEx in staat zijn zich te vestigen als stichting en daarmee de matching van jongeren en begeleiders landelijk te kunnen organiseren. Alle regionale samenwerkingsverbanden zullen worden gefaciliteerd door de ExpEx stichting en de financiering zal de vrijwilligersvergoedingen dekken van de ervaringsdeskundigen. Dit amendement beoogt hiervoor in 2020 en 2021 110.000 euro uit te trekken. Hiermee krijgt dit unieke initiatief de kans verder te ontwikkelen. De dekking van het amendement wordt vanuit artikel 5 opgevangen voor 2020 en 2021, binnen het budget voor programma Zorg voor de Jeugd.

Kuiken