Kamerstuk 35300-XVI-96

Amendement van het lid Kuiken over extra middelen voor ExpEx

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-96.html
ID: 35300-XVI-96
Wijzigingen: 35300-XVI-125

Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN

Ontvangen 18 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 110 (x € 1.000).

Toelichting

Niemand weet beter hoe de zorg voor onze jeugd verbeterd kan worden, dan de jongeren die er zelf groot mee zijn geworden. Zulke ervaringsdeskundigen hebben het inzicht en de motivatie om grote verschillen te kunnen maken, juist doordat ze weten welke kleine veranderingen veel opleveren. ExpEx is een collectief jongeren dat zich inzet voor de jongeren en de jeugdzorgmedewerkers. Door middel van bijvoorbeeld trainingen geven, het koppelen van jeugdzorgmaatjes en mee te denken met gemeenten en hulpverleners werkt ExpEx met veel regio’s samen om de jeugdzorg zo goed mogelijk te maken. Zonder structurele financiering is dit initiatief al en groot succes geworden. Door middel van dit amendement zal ExpEx in staat zijn zich te vestigen als stichting en daarmee de matching van jongeren en begeleiders landelijk te kunnen organiseren. Alle regionale samenwerkingsverbanden zullen worden gefaciliteerd door de ExpEx stichting en de financiering zal de vrijwilligersvergoedingen dekken van de ervaringsdeskundigen. Dit amendement beoogt hiervoor in 2020 en 2021 110.000 euro uit te trekken. Hiermee krijgt dit unieke initiatief de kans verder te ontwikkelen. Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de onderschrijding van het uitgavenplafond zorg 2020 en 2021.

Kuiken