Kamerstuk 35300-XVI-14

Amendement van het lid Hijink over middelen voor kleinschalige zorgbuurthuizen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 24 oktober 2019
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-14.html
ID: 35300-XVI-14

47,3 %
52,7 %

PvdA

vKA

GL

CU

Van Haga

PVV

PvdD

CDA

50PLUS

D66

DENK

FvD

SP

SGP

VVD


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 24 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat in 2020 6.5 duizend mensen niet noodgedwongen thuis hoeven te blijven wonen als zij zelf een voorkeur hebben voor verblijf in een beschutte kleinschalige woonvorm, zoals een Zorgbuurthuis. De stimuleringsregeling wonen en zorg wordt met € 40 miljoen uitgebreid, zodat er meer vaart wordt gezet achter de bouw van kleinschalige zorgbuurthuizen. Indiener vindt het van groot belang dat ouderen een keuze hebben tussen thuis wonen met goede thuiszorg of een fijne plek hebben in een kleinschalige woonvorm of verzorgingshuis. De dekking van € 40 miljoen wordt gevonden binnen het plafond Zorg uit de middelen (€ 55 miljoen) die waren gereserveerd voor de oploop voor Waardigheid en Trots (Ramingsbijtelling Wlz) die is komen te vervallen.

Hijink