Stemming

Motie van het lid Van Nispen over de zwemveiligheid in Nederland

100,0 %
0,0 %


PVV

D66

GL

SP

50PLUS

VVD

vKA

PvdD

SGP

Van Haga

DENK

PvdA

CU

CDA

FvD


Nr. 134 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat het in een waterrijk land als Nederland van groot belang is dat de zwemveiligheid toeneemt en dat het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020–2024 van de Nationale Raad Zwemveiligheid voorstellen bevat om de zwemveiligheid in Nederland te bevorderen;

verzoekt de regering, zich actief in te spannen en het mede mogelijk te maken dat deze voorstellen uitgevoerd kunnen gaan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen


Motie van het lid Van Nispen over de zwemveiligheid in Nederland

2019-12-02
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-134.html