Stemming

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over een onderzoek naar de kosten van de energietransitie voor de zorgsector (t.v.v. 35300-XVI-148)

85,3 %
14,7 %


FvD

Van Haga

CDA

SGP

PVV

D66

DENK

GL

PvdD

VVD

vKA

PvdA

50PLUS

SP

CU


Nr. 149 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 148

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de zorgprofessional hard werkt om mensen beter te maken, maar dat het proces ook klimaatverandering en milieuvervuiling met zich mee brengt, en dit wereldwijd tot ziekte, vroeggeboortes en sterfte leidt,

overwegende dat de zorgsector verantwoordelijk is voor tenminste 7% van de CO2 uitstoot in Nederland en veel afval produceert,

constaterende dat de initiatieven in de zorgsector om de CO2-footprint terug te dringen en het verminderen van afval nog een intensivering kunnen gebruiken,

van mening dat ook de zorgsector een belangrijke bijdrage wil, kan én moet leveren aan het behalen van de klimaatdoelen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd,

van mening dat ook bij het verduurzamen van de zorgsector de kwaliteit van zorg altijd doorslaggevend is,

verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de kosten van de energietransitie voor de zorgsector en de inzet van subsidieregelingen daarbij

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Dik-Faber


Tweede nader gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over een onderzoek naar de kosten van de energietransitie voor de zorgsector (t.v.v. 35300-XVI-148)

2019-12-17
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-149.html