Kamerstuk 35300-XVI-76

Motie van het lid Van Esch over de gevolgen van een te hoog gehalte stikstofdioxide in de lucht

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): van Esch
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-76.html
ID: 35300-XVI-76

32,9 %
67,1 %

FvD

PvdD

PvdA

PVV

SP

CU

VVD

CDA

50PLUS

vKA

SGP

D66

GL

Van Haga

DENK


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat minstens 8.000 kinderen in Nederland astma hebben als gevolg van te hoge concentraties stikstofdioxide in de lucht;

constaterende dat het gezondheidsaspect van de stikstofcrisis tot nu toe onderbelicht is gebleven;

verzoekt de regering, de gevolgen voor de volksgezondheid van te hoge concentraties stikstofdioxide in de lucht expliciet mee te nemen in de kabinetsaanpak van de stikstofcrisis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch