Stemming

Motie van de leden Raemakers en Van Kooten-Arissen over een mogelijk bredere vergoeding van CGM

100,0 %
0,0 %


CDA

PvdD

SGP

GL

D66

Van Haga

vKA

SP

CU

50PLUS

DENK

VVD

PVV

PvdA

FvD


Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Zorginstituut momenteel onderzoek doet naar bredere vergoeding van FGM voor insulineafhankelijke diabetespatiënten, die nu nog vingerprikken;

constaterende dat de Minister heeft toegezegd het Zorginstituut te vragen ook onderzoek te doen naar bredere vergoeding van CGM (zonder dat dit leidt tot vertraging van het onderzoek naar FGM), maar daarna heeft aangegeven dit niet te doen omdat dit tot vertraging zou leiden;

overwegende dat de potentiële voordelen van CGM (met alarmfunctie) voor patiënten nog groter zijn dan FGM, mogelijk leiden tot fors minder zorgkosten en meer maatschappelijke voordelen, en het goed is als het Zorginstituut ook alle kosten en baten daarvan onderzoekt;

verzoekt de regering, om alsnog het Zorginstituut te vragen zo snel als mogelijk een apart onderzoek te doen naar een mogelijk bredere vergoeding van CGM en de maatschappelijke kosten en baten daarvan, zonder dat dit leidt tot vertraging van het onderzoek naar FGM,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Van Kooten-Arissen


Motie van de leden Raemakers en Van Kooten-Arissen over een mogelijk bredere vergoeding van CGM

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Femke Merel Arissen (vKA), Rens Raemakers (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-60.html