Kamerstuk 35300-XVI-85

Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over een overbruggingsregeling voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de kraamzorg.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020


34,2 %
65,8 %

D66

50PLUS

CU

Van Haga

VVD

FvD

GL

vKA

SP

CDA

PvdA

DENK

PvdD

SGP

PVV


Nr. 85 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de preventieve werking van kraamzorg bij de signalering van risicosituaties, infecties en voedingsproblematiek;

constaterende dat het NZa-uurtarief niet kostendekkend is;

constaterende dat de uitstroom van personeel binnen de kraamzorg zorgelijk hoog is;

constaterende dat volgens de FNV Barometer van Zorg & Welzijn 82% van de werknemers werkdruk als te hoog ervaart;

constaterende een ziekteverzuim van 10% of meer;

overwegende dat door de huidige werkdruk en arbeidsvoorwaarden het water de medewerkers in de kraamzorg aan de lippen staat;

constaterende dat de NZa een kostenonderzoek uitvoert;

verzoekt de regering om, in afwachting van het NZa-kostenonderzoek waarvan de uitkomst en de daaruit voortvloeiende maatregelen pas effect zullen hebben op de tarieven van 2021, op korte termijn voor een overbruggingsregeling te zorgen zodat al in 2020 de arbeidsvoorwaarden in de kraamzorg verbeterd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen

Ploumen

Sazias

Van Gerven