Kamerstuk 35300-XVI-43

Motie van het lid Ellemeet over bevordering van kennisdeling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-43.html
ID: 35300-XVI-43

100,0 %
0,0 %

vKA

PVV

50PLUS

CDA

Van Haga

VVD

SP

D66

GL

FvD

SGP

PvdA

PvdD

CU

DENK


Nr. 43 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er steeds minder apothekers zijn die zelf nog medicijnen bereiden vanwege de kosten die gepaard gaan met magistrale bereiding en daarmee de kennis over magistrale bereiding afneemt;

overwegende dat magistrale bereiding essentieel is om gepersonaliseerde medicijnen te kunnen maken, tijdelijke tekorten op te vangen en te verschaffen als alternatief voor (extreem) dure medicijnen van de farmaceutische industrie zonder financieel arrangement;

roept de regering op, om in overleg met apothekers en zorgverzekeraars te onderzoeken hoe op de volgende drie thema's kennisdeling het best bevorderd kan worden:

  • juridische kennis;

  • vakinhoudelijke kennis over bereiding;

  • bedrijfseconomisch verantwoord magistraal bereiden,

en vraagt de Minister de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet