Stemming

Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over attendering op de gevolgen bij juridische geslachtsverandering

96,6 %
3,4 %


FvD

DENK

SP

GL

50PLUS

CU

VVD

PVV

PvdD

vKA

SGP

PvdA

Van Haga

CDA

D66


Nr. 84 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op 1 juli 2014 een wetswijziging in werking is getreden die het makkelijker maakt om in de geboorteakte de vermelding van het geslacht te wijzigen;

constaterende dat hiermee ook de gegevens veranderen in het BRP (Basisregistratie Personen), op basis waarvan uitnodigingen verstuurd worden voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en borstkanker;

constaterende dat het risicoprofiel voor mensen met een transgenderachtergrond mogelijk anders is doordat zij vaak langdurig onder medische zorg staan of hebben gestaan en ingrijpende behandelingen ondergaan hebben, en geadviseerd wordt om het nut van deelname te bespreken met huisarts of specialist;

overwegende dat mensen met een transgenderachtergrond hier niet altijd van op de hoogte zijn en hierdoor gewenste screening op baarmoederhalskanker en borstkanker missen, met alle gevolgen van dien;

verzoekt de regering, zorg te dragen dat bij een juridische geslachtsverandering mensen er actief op geattendeerd worden dat dit gevolgen heeft voor het ontvangen van uitnodigingen voor bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en borstkanker, en dat zij zich hiervoor indien gewenst aan of af kunnen melden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen

Bergkamp

Ploumen

Ellemeet


Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over attendering op de gevolgen bij juridische geslachtsverandering

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA), Femke Merel Arissen (vKA), Corinne Ellemeet (GL), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-84.html