Stemming

Motie van het lid Van Nispen over compensatie voor het nadeel vanwege de verruiming van de sportvrijstelling

34,0 %
66,0 %


CU

PvdA

Van Haga

CDA

D66

GL

50PLUS

VVD

vKA

SGP

SP

FvD

PVV

DENK

PvdD


Nr. 130 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te garanderen dat gemeenten zo snel mogelijk volledig gecompenseerd worden voor het nadeel dat zij lijden vanwege de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen


Motie van het lid Van Nispen over compensatie voor het nadeel vanwege de verruiming van de sportvrijstelling

2019-12-02
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-130.html