Stemming

Motie van het lid Van Aalst over de sociaal-culturele waarde van oud-Hollandsche sporten in het Sportakkoord

26,0 %
74,0 %


DENK

CDA

PvdA

vKA

PvdD

PVV

VVD

SGP

D66

Van Haga

FvD

SP

CU

50PLUS

GL


Nr. 140 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland een aantal oud-Hollandsche sporten heeft die niet de aandacht krijgen die ze verdienen;

verzoekt de regering, om de sociaal-culturele waarde van onze traditionele oud-Hollandsche sporten een prominente plek in het Sportakkoord te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst


Motie van het lid Van Aalst over de sociaal-culturele waarde van oud-Hollandsche sporten in het Sportakkoord

2019-12-02
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-140.html